info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Isnin, 30 Mac 2009

Contoh soalan Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu Sem Januari 2007

BAHAGIAN A
ARAHAN: - Terdapat LIMA (5) soalan dalam bahagian A. Sila jawab SEMUA soalan.

SOALAN 1

Terdapat EMPAT (4) peringkat pemahaman membaca iaitu peringkat lateral, peringkat interpretasi, peringkat inferens, dan peringkat menilai. Anda mendapat bahawa murid anda lemah pada peringkat pembacaan lateral. Cadangkan DUA (2) aktiviti pengajaran peringkat lateral yang boleh membantu murid anda dalam memahami pembacaan mereka.
[2 markah]
SOALAN 2
Seorang murid anda masih lagi tidak dapat membentuk huruf dengan betul dan tepat. Cadangkan latihan yang sesuai bagi membantu murid anda itu mengatasi masalah ini.
[2 markah]
SOALAN 3
Terdapat beberapa jenis ayat dalam bahasa Melayu dan setiap satu daripadanya mempunyai ciri yang tersendiri. Huraikan dengan ringkas DUA (2) jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu.
[2 markah]
SOALAN 4
Salah satu daripada tujuan penggunaan bahan sastera adalah untuk membantu penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Jelaskan bagaimanakah unsur bahasa yang terdapat dalam bahan sastera dapat membantu anda dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu murid anda di sekolah?
[2 markah]
SOALAN 5
Nyatakan DUA (2) kepentingan bahan bantu mengajar.
[2 markah]
[Jumlah:-10 markah]

BAHAGIAN B
ARAHAN:- Terdapat TIGA (3) soalan dalam bahagian B. Sila jawab DUA (2) soalan sahaja.

SOALAN 1
Pengajaran dan pembelajaran membaca melibatkan tiga peringkat iaitu pertama peringkat perancangan aktiviti, kedua peringkat pemilihan, pembinaan dan penggunaaan bahan, dan akhir sekali peringkat menilai. Bagaimanakah anda melaksanakan ketiga-tiga peringkat itu berdasarkan hasil pembelajaran 5.1 iaitu membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang bertul dan memahami perkara yang dibaca?
[10 markah]
SOALAN 2
Anda telah merancang untuk mengajarkan murid menulis e-mel yang mudah seperti yang dinyatakan dalam hasil pembelajaran 10.1 iaitu menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Jelaskan pelaksanaan pengajaran anda itu dengan mengambil kira ketiga-tiga peringkat pengajaran mengarang.
[10 markah]
SOALAN 3
Anda bercadang untuk mengajarkan bentuk kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda dengan menggunakan pantun yang berikut.
Bagaimanakah anda dapat mengajarkan bentuk kata yang berkenaan?
[10 markah]

Read more...

Contoh soalan Pengenalan Pendidikan Kesihatan Sem Januari 2007

ARAHAN: - Terdapat LIMA (5) soalan dalam Bahagian A. Sila jawab SEMUA soalan.

SOALAN 1
Apakah tujuan doktor perubatan atau doktor pergigian melakukan pemeriksaan fizikal
terhadap pesakit?

[2 markah]
SOALAN 2
Apakah yang menyebabkan malnutrisi?
[ 2 markah]
SOALAN 3
Jelaskan secara ringkas maksud kesenggangan.
[2 markah]
SOALAN 4
Nyatakan faedah atau kebaikan media massa sebagai saluran komunikasi dalam
kesihatan.
[2 markah]
SOALAN 5
Nyatakan salah SATU (1) misi Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan
Malaysia.
[2 markah]
[Jumlah:-10 markah]

BAHAGIAN B
ARAHAN: - Terdapat TIGA (3) soalan dalam Bahagian B. Sila jawab DUA (2) soalan sahaja.

SOALAN 1
Penyediaan dan penyajian makanan yang bersih dan selamat adalah penting bagi
mengelakkan berlakunya keracunan makanan. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh penyedia dan penyaji makanan kantin sekolah bagi menjamin makanan yang disediakan dan disajikan kepada murid-murid sekolah tidak tercemar.
[10 markah]
SOALAN 2
Setiap manusia memerlukan rehat yang cukup. Manusia dapat berfungsi dan menjalankan aktiviti hariannya dengan cergas dan berkesan jika mempunyai rehat yang cukup.
Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan rehat. Jelaskan juga apakah yang dimaksudkan dengan rehat aktif dan rehat pasif. Berikan juga contoh-contoh aktiviti-aktiviti bagi kedua-dua jenis rehat tersebut.
[10 markah]
SOALAN 3
Fizikal, sosial dan gender merupakan aspek-aspek yang saling berkait rapat bagi menentukan taraf kesihatan keluarga. Jelaskan bagaimana aspek-aspek ini saling berkait bagi menentukan taraf kesihatan keluarga.
[10 markah]

Read more...

Ahad, 29 Mac 2009

IKLAN untuk rakan-rakan GURU ku

Agak terlewat sedikit untuk aku mengiklankan kepada rakan-rakan ku yang sedang bertungkus lumus mengajar di sekolah. Tanggungjawab mengajar adalah satu kewajipan yang pasti ada pada kita. Bagi yang ingin menaiktaraf sijil or diploma yang ada, maka percayalah KPM n BPG memberi kita peluang yang terbaik menaikkan taraf professional perguruan ini. Thanks BPG n KPM. Kepada rakan-rakan yang belum memohon program Ijazah ini, mohon la... insyaAllah dengan ketekunan cikgu dan keberkatan kita sama-sama mengharungi cabaran hari yang mendatang ini.

Program Kursus Dalam Perkhidmatan 2009

Program KDP 14 Minggu Prasarjana Muda Pengajaran Bagi Guru Terlatih Bukan Siswazah Ambilan Jun 2009

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA mempelawa Pagawai-Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Bukan Siswazah (PPPBS) yang sedang berkhidmat di sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk memohon mengikuti Program KDP 14 Minggu Prasarjana Muda Pengajaran.

Program ini dijalankan dalam tempoh selama 14 minggu secara mode sepenuh masa di Institut Pendidikan Guru (IPG) mulai 15 Jun 2009 hingga 18 September 2009.
Peserta yang lulus peperiksaan program KDP 14 Minggu Prasarjana Muda Pengajaran dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan ditawarkan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Pendidikan Jarak Jauh KPM OUM (Pendidikan Rendah) dan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Pengajaran dengan Kepujian.

Permohonan telah dibuka pada 23 Mac 2009 melalui http://www.moe.gov.my. Maka cikgu yang berminat untuk memohon kursus ini bolehlah cepat-cepat pergi ke laman web KPM dan mendaftar secara online. Permohonan akan ditutup pada 17 April 2009

Read more...

Jumaat, 27 Mac 2009

Kereta Peronda Polis EVO 10

Read more...

Rabu, 25 Mac 2009

Nota Padat PEND. MORAL_HBML1103 – edisi imann9969

Topik 1 : Konsep Moral

Istilah-istilah
1. Istilah Moral – t/laku yang sesuai dgn tatasusila / peraturan masyarakat setempat – masyarakat sebagai penentu .
2. Akhlak – hubungan zahir dan batin membentuk perlakuan
3. Etika – set peraturan t/laku keterbatasan dalam ruang lingkup ( guru , peguam , perubatan dll ).
Konsep baik,benar dan patut
Satu sains yg m’kaji t/laku manusia s/ada baik,buruk,salah, benar dan m’kaji standard / nilai tara baik / buruk nilai itu s/ada sengaja atau x boleh dikawal.
Aliran pemikiran moral
1. Naturalis – guna akal untuk berfikir secara rasional daripada pengalaman.
2. Emotivis – t/laku mengikut emosi, sikap dan perasaan lebih subjektif kerana t/balas drp emosi dalam situasi sama adalah berlainan.
3. Intuisionis (ilham) – t/laku baik / x baik mengikut naluri.
4. Rasionalis – t/laku berdasarkan sebab munasabah (rasional ) dlm membuat keputusan.
Konsep asas nilai
1. Definisi –sesuatu yg abstrak terhadap perlakuan sesorg , dipertahankan sekiranya dikritik, konsepsi mns yg berharga dlm amalan kehidupan seharian.
2. Fungsi nilai – memberi rangsangan terhadap sesuatu situasi dan menghadkan perlakuan sesrg.
Jenis Nilai
1. Intrumental – nilai yg dikehendaki @ patut dimiliki
Sbg alat mencapai matlamat
2. Intrinsik – sbg. Sesuatu yg muktamad ( dalaman )
3. Subjektif – tidak diingini penutur( persepsi )
4. Objektif – nilai yg bebas drp keutamaan penutur ( x berubah )
5. Relatif – alat peraturan masyarakat ( selari dgn nilai )
6. Mutlak – x bergantung kpd situasi ( tetap )
Perubahan nilai dlm masyarakat
- berlakunya perubahan konsep diri spt berikut :
1. akibat perubahan maklumat
2. perubahan ideologi dan politik
3. kebosan / salah anggap
4. perubahan social, ekonomi,demografi eg. Kemerosotan sistem ekonomi
Nilai masyarakat
1. Org Melayu – system susun lapis social masy. Melayu masih sah hingga kini
2. Org dan India – mempunyai nilai kekeluargaan yg tinggi dan x menitik berat social dan moral.
Nilai agama dan kepercayaan
1. Islam – sabar , bersyukur , boleh dipercayai ( amanah )
2. Hindu – t/jawab, kasih sayang , keberanian , baik hati, mengawal fikiran, tidak tamak, kebersihan, kawal perasaan , membentuk fikiran.
3. Budha – Jalan lapan lapis – pandangan yg betul , fikiran , pertuturan, perbuatan, pekerjaan, usaha, kesedaran dan tumpuan yg betul.
4. Taosime – sesuatu tindakan bersifat s/jadi dan bukan paksaan. Masy. Harus dikawal supaya individu x bertindak mengikut kepentingan yg x berasas.
5. kristian – keadilan / kesamaan , kejujuran, membuat baik
6. sikh – kebijaksanaan , kejujuran, keadilan, kesederhanaan , keberanian , merendah diri, kepuasan diri .
7. Animisme – mereka percaya setiap kesalahan akan dibalas tuhan dgn kecelakaan.
Insan bermoral ( FPN )
1. Kandungan – memahami dan mematuhi peraturan dlm masy. Dgn berfikir.
a) peraturan masy – x perlu fikir b/mana nak buat
b) keperibadian mulia – perasaan o/lain = perasaan diri sendiri.
2. Bentuk – etika prinsip :
a) etika prinsip – keadilan & kepedulian.
b) etika situasi – unik dan berbeza.
3. dimensi –
a) Penaakulan moral – keputusan moral yg matang
b) emosi moral – mberi rangsangan utk bertindak-fikir
c) t/laku moral – mengikut peraturan moral secara konsisten
Profil insan bermoral
1. budi pekerti,t/laku mulia, berbudi bahasa
2. x angkuh, x menunjuk, x sombong
3. suka bergaul mesra, x m’asing diri
4. hormat-menghormati.
Ciri-ciri insan bermoral
1. m’hormati autoriti ( i/bapa,guru, pemimpin Negara)
2. M’lakukan sesuatu secara bebas dan rasional
3. faham perasaan org lain
4. m’punyai motivasi moral buat keputusan
5. mempunyai iltizam secara konsisten.

Peranan guru
1. memerhati s/laku pelajar
2. memberi ceramah
3. Galak murid memajukan hobi
4. Galak plj bergiat dlm kokurikulum
5. mengadakan pameran
6. mengadakan sesi kaunseling
7. m’hadiri kursus bombing plj bermasalah
8. bincang nilai s/laku dlm pembelajaran
9. beri plj tonton video aksi moral / x moral
Prinsip asas kemoralan
1. Altruisme – apa saja yg dilakukan melibatkan orang lain
2. Keadilan – kesaksamaan dan m’hormati o/lain
3. Autonomi – pertimbangan bebas dan kebebasan memilih.

Topik 2 – Teori-teori etika
Teori kemoralan sosial – peraturan masy yg terdiri drp tatahukum, tatasusila/ tatatertib masyarakat menyerupai tradisi, norma, adat, nilai dan pantang larang .
1. Teori keperibadian mulia – pengamalan sehingga menjadi satu kebiasaan yg menyenangkan. ( kaedah sikap baik )
a. keperibadian mulia intelektual – keistemewaan akal – boleh dipelajari drp guru.
b. keperibadian mulia moral – melalui latihan yg diulang akan menjadi kebiasaan.
Ciri-ciri keperibadian mulia
a. moral satu kewajiban
b. keikhlasan dan kejujuran dr. segi nilai
c. berusaha buat kebaikan, m’elak k’buruk’n
d. berpegang kpd prinsip
e. x mengharapkan balasan
f. terima dgn tenang kesusahan.

2. Teori Virtue ( kebaikan )
Perlakuan moral berasaskan kepada penyemaian berakhlak mulia dlm sifat seseorang.
Teori Teologikal
-memfokuskan kepada tindakan atau perbuatan yang memberi akibat baik dianggap bermoral dan sebaliknya .
1. Utilitarianisme – seorg melakukan tindakan yg m’hasilkan kebaikan yg paling banyak kpd setiap org.Terbahgi kpd 2 iaitu . Utilitarianisme tindak – m’laku’n tindakan maksima. . Utilitarianisme peraturan – seorg patut membentuk / mengikut peraturan yg membawa kebaikan maksima.
2. Egoisme
a. Egoisme Psikologikal – manusia bertindak demi kepentingan diri.
b. Egoisme etika – bersifat normative – individu (kepentingan diri) , personal (m’tentu apa yg harus o/lain lakukan. , universal (bertindak demi diri sendiri kecauli o/lain memenuhi kepentingannya)

Teori Deontologikal
- betul @ salah sesuatu tindakan x berdasarkan akibat tindakan itu ( Immanuel Kant )

1. Deontologikal Tindak (Eksistensialisme) – kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan iaitu kebebasan jasmani , kebebasan kehendak dan kebebasan moral .
2. Deontologikal Peraturan ( Prinsip kewajipan) – sesuatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan kerelaan hati atau tanggungjawab moral yg diakui .
a) Kategorikal Imperatif – perintah mutlak , bertindak sebagaimana kita ingin o/lain bertindak sama.
b) Praktikal Imperatif – kemanusiaan menjadi matlamat bukan alat perlakuan manusia.
3. Kewajipan Prime Facie – kebenaran, menunaikan janji, mengakui kebaikan yg dilakukan oleh org lain terhadap kita.

TOPIK 3 – Teori Perkembangan Moral
1. Teori Perkembangan Moral Kognitif
a) Jean Piaget – 4 peringkat perkembangan intelek kanak2
i. Sensorimotor ( lahir – 1½ tahun ) – t/l mereka berasaskan kpd tabiat dan bersifat ulangan. Kanak2 mematuhi peraturan autoriti luar tanpa persoalan.
ii. Pra operasi (1½-7 thn) – ada sikap ingin tahu.mudah dipengaruhi oleh autoriti (ibubapa/ guru)
iii. Operasi konkrit (7- 11thn) –keupayaan berfikir secra logik.memahami,berkomunikasi dan bkerjasama.
iv. Operasi formal (11thbn keatas) – x terikat dgn autoriti dlm membuat pertimbangan moral, ada idea sendiri.

b. Lawrence Kohlberg – 3 tahap 6 peringkat
i. Pra konvensional
1. elak denda patuh arahan
2. setiap denda mestilah setimpal dgn apa yg
dilakukan.
ii. Konvensional
3. perlakuan yg baik dipandang sesuatu yg bernilai
4. perlakuan moral menjadi tanggunjawab.
iii. Poskonvensional
5. tindakan yg benar dirujuk kpd persetujuan masy.
6. keputusan yg dibuat berdasarkan prinsip etika.

2. Teori Pembelajaran Sosial
a) Albert Bandura – Pemb. Manusia berlaku hasil pemerhatian terhadap orang lain. 3 bentuk peniruan
i. Meniru secra langsung – lihat model samada melalui filem , tv, foto dan orang sekeliling.

2. Peniruan melalui sekatlakuan dan
taksekatlakuan – perlakuan yg ditiru mengikut situasi (sekatlakuan). Perlakuan yg dibuat mengikut keadaan jika tiada sekatan atau dendaan perlakuan diteruskan (taksekatlakuan).

3. Peniruan melalui elisitasi – Melakukan sesuatu tindakan sebagaimana orang lain melakukannya.

b) Emile Durkheim – moral untuk diri dan masyarakati. Masyarakat sebagai organisma yg menentukan tindakan moral individu.
ii. Altruisme sebagai punca organisma – setiap org berfungsi menggerakkan masyarakat.
Fungsi pendidikan menurut beliau ;
-utk meningkatkan soladiriti social-x m’langgar peraturan
-utk m’kekalkan peranan , ikut peraturan dlm sekolah
- utk m’kekalkan p’bahagian kerja/tugas.

3) Teori Pembelajaran Humanistik
Matlamatnya utk menghasilkan individu yg baik dan berguna.

Carl rogers
– guru harus meningkatkan kematangan pelajar serta keyakinan diri dgn mengenalpasti identity peribadi mereka.
- idea,bahasa dan budaya plj harus dihormati
- berkongsi pendapat pelajar utk m’hasilkan perhubungan mantap

Topik 4 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral

1 Kepentingan
- Utk membentuk pelajar berperibadi mulia melalui pemupukan , penghayatan dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia.
2. Terdapat 3 prose iaitu PendapatTradiosional (absolutis)-set peraturan moral dlm masyarakat dipatuhi oleh pelajar,
subjektivis (relativis)- bersifat arbitrari dan x sempurna , ianya berubah mengikut masa dlm masy. Yg sama.
- rasionalis –menitikberat penggunaan sebab munasabab dlm membuat keputusan moral berdasarkan situasi tertentu.

3. Tujuh pendekatan
a. Pemupukan nilai – pelajar dipupuk dgn nilai murni masy utk dijadikan amalan dgn melalui contoh teladan tokoh sejarah,lagenda, tokoh Negara, komuniti, ibubapa, guru dll . Pengukuhan perlakuan positif bagi mengelak perlakuan negative. Guru memanipulasikan keadaan yg dialami oleh murid supaya murid menerima nilai yg dikehendaki. Teknik yg sesuai simulasi, main peranan, cerita, lakonan dan permainan.
b. Pendekatan bertimbangrasa – pelajar bertindak agar tidak menyinggung perasaan orang lain / bersikap prihatin –bertimbang rasa terhadap perasaan o/lain, memahami pendapat yg berbeza dan belajar menyesuaikan diri dgn o/lain.Teknik yg sesuai simulasi, perbahasan, perbincangan, projek,temuramah dll.
c. Pendekatan rasional – Penekanan kpd proses penaakulan dan kem. Membuat analisis terhadap nilai.Pelajar dapt membina kem berfikir secara rasional. 3 bahagian
i. Tanggapan ttg maksud niali- plj mesti faham makna nilai dan fungsinya.
ii. Tanggapan tttg maksud demokrasi – setiap individu mempunyai harga diri dan peranan masing-masing.
iii. Tanggapan ttg pend. Moral dlm masy. Demokrasi – hak sesorg individu membuat sesuatu pilihan secara bebas dan berautonomi.
Teknik yg digunakan – perbahasan,pidato,forum,projek,pbincangn.

d. Pendekatan Tindakan social – Tindakan yg harus diambil pelajar jika berlakunya konflik sama ada kepentingan diri atau kepentingan orang ramai. Pelajar dilibatkan secara aktif dlm projek berorientasikan masyarakat.
e. Pendekatan Perkembangan Moral kognitif – pelajar berfikir secara rasional dan logic dalam membuat sesuatu keputusan berasaskan niali masyarakat Malaysia-Guru perlu memberi peluang dan menerima pendapat murid secara terbuka dan membimbing.
Tekinik yg sesuai – perbincangan , main peranan, simulasi,lakonan
f. Pendekatan penjelasan nilai – setiap individu berupaya menjelaskan nilai diri masing-masing berdasarkan 4 unsur ;
i. Penumpuan terhadap aspek kehidupan individu
ii. Penerimaan terhadap pandangan org lain
iii. mgalakkan sesorang membuat refleksi- ada pilihan lain
iv. Menghargai keupayaan sendiri dlm mbuat kputusan.
Teknik – bercerita, lakonan,nyanyian,main peranan,forum
g. Pendekatan analisis nilai- Isu-isu semasa dikaji secara jelas sebelum membuat keputusan. Nilai boleh dikelaskan kpd dua iaitu nilai objek dan pertimbangan nilai.
Teknik – perbincangan , perbahasan, kajian kes, forum, projek

TOPIK 5 – Pendekatan pengajaran moral yg terkini

1. Pendekatan kepedulian (Nodding-1994)
-Kesanggupan sesorg utk berkorban demi org lain
- Pendidikan sebagai medium dlm mengembang nilai kasih sayang dlm masyarakat. “sekolahku rumahku”
-a. pengajaran ttg kepedulian bukan saja mberitahu apa yg hendak mereka belajar
b. kepedulian mlibatn keinginan,motivasi dan kemahuan
c. sesorg melihat reality org lain sebagai satu kemungkinan
d. elemen utama adalah menerima org yg dikasihi
e. kepedulian yg asli boleh dijadikan pengalaman yg bermakna.
f. Impak org yg dikasihi terhadap org yg mengasihi utk mengekalkan hubungan baik.
g. kepedulian dan tindakan- mengambil berat utk melindungi.

- 4 kompenan etika kepedulian dlm pendidikan moral
a. Modeling – role model terhadap org tersayang
b. Dialog – beri peluang pelajar bertanya utk mencapai keputusan yg seimbang.
c. Praktis – mendemonstrasi sikap penyayang hasil pengalaman .
d. Kepastian – perlakuan menggalakkan sesuatu yg terbaik drp orang lain.

2. Pendekatan berasaskan kemahiran ( Narvaez 2001 )
Pendekatan berasaskan kemahiran adalah utk meningkatkan semangat kerakyatan global, pengetahuan psikologikal, falsafah moral dan morality saksama
- Ciri-ciri individu masyarakat abad ke 21 ialah
a. Menyelesaikan masalah sebagai seorg drp ahli masyarakat
b. bekerja secara kooperatif dgn orang lain.
c. memahami, menerima dan bertolenrasi terhadap berbeza budaya.
d. berfikir secara kritikal dan sistematik.
e. Menyelesaikan sesuatu konflik bukan secara keganasan
f. mengadaptasi cara hidup yg memelihara persekitaran alam
g. mhormati dan mpertahankan hak kemanusiaan
h. mengikuti kehidupan bersosial pd. Semua peringkat
i. mgunan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan berasaskan teknologi.

Ciri-ciri model CVCE Projek suara komuniti + Pend. Perwatakan
a. Ia menitikberatkan pkembangan kem. Etika drp pemb. Trait
b. Ia menggunakan pandangan konstrutivis dlm proses p&p dgn menggunbkan pengalaman berstruktur utk membantu org yg kurang mahir kpd lebih mahir.
c. Ia memberi pelajar t/jawab utk meningkat diri sendiri
d. Ia menjadi satu jenis m/p merentas kurikulum dan bukannya menjadi satu program tambahan sahaja
e. Ia menerangkan kepentingan utk mengubah keadaan sedia kala kpd konteks komuniti.

3. Pendekatan Domain ( Larry Nucci 2001 )
-Perbezaan interaksi social iaitu isu peribadi berbeza dgn isu interpersonal. Kanak-kanak mengganggap sekolah sebagai penghalang pelakuan mereka yg boleh dilakukan di rumah..
- sekolah perlu membuat beberapa peraturan bagi mengawal perilaku pelajar dlm menjalankan misi pendidikan.
-Terdapat 5 praktis pendidikan utk guru-guru
a. Pend. Moral berfokuskan kpd isu-isu keadilan, kesamaan dan keperluan manusia.
b. Program pend. Mnoral diintergrasikan dlm kurikulum
c. Perbincangan moral membantu perkembangan moral semasa pelajar menggunakan corak perbincangan transaktif.
d. Struktur misi kooperatif membantu perkembangan moral dan akademik
e. Guru-guru perlu memberi perhatian terhadap kesan buruk perlakuan tidak bermoral drp peraturan yg dilanggar atau harapan social yg tidak dipenuhi.

Topik 6 – Guru PM sebgai Agen Perubahan

1. Konsep sosialisasi - satu proses spjg hayat yg perlu dilalui oleh sesorg individu utk menjadi anggota sesuatu kelompok masy. Dgn mempelajari kebudayaan kelompok itu termasuk nilai, sikap dan peranan yg sesuai.

2. Norma sosial – Standard kelakuan yang dikongsi oleh anggota sesuatu kumpulan dan akan dipatuhi serta diterima umum serta disahkan undang-undang.

3. Kawalan sosial (KS) – memastikan anggotanya mematuhi norma, tradisi dan pola t/laku yg sesuai bermoral dan benar. KS positif – motivasi ppsitif sesorg individu utk mematuhinya cth beri hadiah, ganjaran dll. Ksnegatif – hukuman atau ketakutan terhadap hukuman eg. Penjara, kematian dll.

4. Peranan Keluarga (peringkat kanak-kanak)– Asuhan main peranan penting . Faktor sikap ibu bapa s/ada autokratik, demokrasi dan saiz keluarga membentuk sosialisasi individu.

5. Rakan sebaya –Meningkat remaja hingga dewasa rakan sebaya menjadi model yg ditonjolkan oleh kumpulan tertentu.

6. Sekolah – mengajar pelajar ttg nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan(Durkheim ). Konflik akan berlaku antara nilai keluarga dan sekolah eg. Merokok.

7. Komuniti – Masyarakat yg sensitif melahirkan kanak-kanak yg peka terhadap keadaan sekeliling ( Kohlberg).

8. Media massa – Peniruan melalui modeling yg simbolik drp media massa eg iklan, cerita, bahan bacaan.

9. Ciri-ciri guru berkualiti
a) Mengetahuan yg mendalam dalam sesuatu bidang pengkhususan.
b) Komitmen
c) Penambahbaik ilmu / kemahiran - dedikasi
d) Role model / idola pelajar- inspirasi
e) Mudah didekati, mesra , mampu meny. Masalah
10. Peranan Guru melahirkan generasi berkualiti.
a) Kaedah Pengajaran – menarik minat pelajar terhadap pelajaran. Kaitkan m/p dgn nilai hidup.
b) Pemupukan nilai-nilai murni – disisipkan melalui semua mp dan diperkukuhkan melalui kegiatan kokurikulum.
c) Pendidikan kesusasteraan- Pengajian sastera , sejarah, dapat mengukuhkan binaan moraliti dalam diri sesorg.
d) Sistem pendidikan mentor-mantee – mempertingkatkan pengetahuan agama dikalangan remaja yg diuruskan oleh Pusat Islam dgn melantik guru agama khas.
e) Penubuhan kumpulan peningkatan kualiti TQM – menolong pelajar yg lemah, mpertingkatkan kecemerlangan pelajar, mengenalpasti punca masalah, mengenal faktor kejayaan pelajar, menerangkan projek dan strategi yg dapat membantu dan mengawasi kemajuan pelajar melalui proses pemantuan.
f) Melayan pelajar sebagai pelanggan – memenuhi kehendak pelanggan yg mahu dari kta.
g) Rakan sekerja adalah pelanggan – guru yg menerima kerja seterusnya drp sesorg guru yg lain.
h) Kerja berpasukan – menggalakkan pelajar bekerjasama agar menjadi sebati dgn jiwa pelajar.
i) Kemajuan berterusan – memahami masalah sebenar, menganalisis sebab dan punca serta mencadangkan penambahbaikan.

Pendekatan TQM memerlukan sesorg guru memahami murid dr segi perbezaan kebolehan , merancang pengajaran, dan pembelajaran aktif.

Topik 7 – Kaedah Mengajar P Moral
1. Kaedah Main Peranan – melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yg dianggap penting. Pelajar diberi peranan mengikut watak dlm situasi yg ditentukan.

Proses Main Peranan :
a) Dimulakan dgn penyampaian dilema
b) Apa yg perlu dilakukan oleh watak dalam dilema
c) Meminta pelajar maikan peranan ikut watak
d) Merancang b/mana aktiviti main peranan dilakukan
e) Pelajar lain sebagai pemerhati – menilai
f) Mberi penekanan kpd aspek perasaan
g) Perbincangan ttg akibat semasa teknik main peranan
h) Mbuat keputusan berasaskan generalisasi
i) Ulang aktiviti mlibatkan plj lain.

2. Kaedah bermain / bercerita –
Kaedah permainan mgunakan kem. Mendengar, bertutur , membaca dan menulis.
a) Mransang interaksi verbal pelajar
b) Menambah kefasihan dan keyakinan
c) Menyediakan konteks pembelajaran
d) Bertindak sebagai alat yg dapat mengikis rasa bosan
e) Sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.
Kaedah bercerita – membina kecekapan dan digunakan utk menyampaikan nilai-nilai moral kpd plj. Perkembangan cerita berdasarkan kpd permulaan,kemuncak dan kesudahan cerita dgn guna teknik persembahan, suara, geraklaku dan kawalan mata.
a) pilih cerita yg sesuai dgn umur,kecerdasan dan minat plj. Dan sesuai dgn isi pelajaran.
b) Kaji cerita itu dan masukkan aspek moral.
c) Hafazkan frasa dan ayat penting.
d) Latih bercerita.
e) Kekalkan hubungan baik antara guru dan murid
f) Guru bercerita @ gunakan kaset dlm keadaan selesa.
g) Bedrcerita dan menyoal berselang-seli
h) Guru boleh menggunakan gambar, objek sebenar dll
i) Sediakan kad perkataan , frasa yg berkait dgn aspek moral
j) Galakkan penyertaan plj disetiap peringkat.

3. Kaedah nyanyian dan lakonan – melatih pelajar mgunakan unsur bahasa, paralinguistik (nada,intonasi) dan bukan lingustik (mimik muka, gerak tangan, kepala) dgn berkesan.
Lakonan boleh dilakukan secara spontan tanpa skrip dan berlakon berasaskan skrip yg disediakan.

Lakonan tanpa menggunakan skrip :
a) Plj perlu memahami cerita dan nilai yg berkaitan
b) Plj perlu setuju melakonan peranan.
c) Guru beri tunjuk ajar.
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan.

Lakonan mgunakan skrip
a) Plj perlu memahami kandungan skrip
b) Pelakon boleh dipilih
c) Pelakon mbaca dan mlakon skrip yg berkaitan
d) Perbincangan ttg nilai dalam cerita diakhir lakonan

Teknik nyanyian
a) Nyanyikan lagu yg berkaitan dgn nilai moral
b) Mengajar mengenai senikata lagu
c) Plj mnyanyi barisan demi barisan
d) Plj mnyanyi secara keseluruhan
e) Terangkan nilai drp lagu tersebut.

4. Perbincangan – aktiviti mengeluarkan dan mengulas ttg sesuatu tajuk bertujuan melatih plj mengeluartkan pendapat dgn bernas.
a) Guru menarik perhatian murid terhadap tajuk
b) Bahagikan kumpulan dan lantik seorg ketua
c) Setiap kump. Mendapatkan maklumat secara berbincang
d) Kajian kes- plj berbincang, beri pendapat, melapor.
e) Guru bergerak kpd semua kumpulan mengarahkan halatuju perbincangan.
f) Buat laporan – mjalankan aktiviti penulisan.
5. Kaedah lawatan dan projek.
Sebelum lawatan-
a) Pilih tempat sesuai dgn penekanan nilai
b) Sediakan panduan
c) Terangkan perkara utama dan cara menulis laporan
d) Sampel laporan : tempat , tarikh/waktu, tujuan, pemerhatian yg dibuat, nilai yg dipelajari, kebenaran ibu bapa.
Semasa Lawatan
a) Beri bimbinganb dan mengawasi pelajar
b) Disiplin dan tingkahlaku semasa lawatan.
Selepasa lawatan
a) Kumpulkan gambar dan bahan serta pamerkan dlm kelas
b) Tuliskan laporan ttg nilai yg dipelajari semasa lawatan.

6. Kaedah Tunjuk cara- sesorg pelajar ditunjukcara utk menyelesaikan sesuatu masalah yg diberi dgn pertolongan guru – merancang, melaksana dan mengumpul data bagi mhasilkan satu projek.

7. Kaedah Pameran - menggunakan proses mendengar dan melihat utk memberi penjelasan ttg bahan yg dipamerkan.

8. Kaedah Penyelesaian Masalah – mewujudakan interaksi antara guru dan murid. Guru mengemukakan soalan yg berkaitan dgn isi pj
Tujuannya :
a) Mengesan pengetahuan pelajar
b) Menggalakkan plj berfikir secara kreatif,inovatif,logik dan kritis
c) Mendorong plj menyusun dan mhurai bahan yg diajar
d) Soalan yg bermutu menajamkan pemikiran pelajar

Peranan guru
a) soalan mesti jelas dan ringkas
b) Semua pelajar diberi peluang menjawab soalan
c) Soalan perlu berkait dgn apa yg dipelajari sesuai dgn kebolehan
d) Soalan diberi mengiklut aras.

9. Kaedah Penyelesaian konflik – dikenali sbagai brainstorming – sesi perbincangan setiap ahli kumpulan memberi pendapat.
a) Topik perbincanga mesti sesuai dfgn kebolehan dan minat plj
b) Garis panduan mesti ringkas dan tepat
c) Semua idea yg diber perlu dicatat
d) Memilih pengerusi yg betul-betul layak
e) Setiap ahli diberi peluang kemukakan cadangan
f) Plj digalakkan beri idea
g) Perbincangan x formal digalakkan
h) Peruntukan masa yg mencukupi
i) Galak guna 5 W
j) Cadangan /idea tak boleh dikritik
k) Setiap ahli kumpulan mesti ada pelbagai kebolehan

10. Kaedah penyelidikan – teknik tinjau siasat – merangkumi aspek soal selidik untuk mendapat jawapan yg berorientasikan masalah bagi menimbulkan daya refleksi dikalangan plj
Penggendalian kaedah ini :
a) Proses mengenali masalah b ) mengkaji ramalan c) mengumpul maklumat d) menganalisis e) membuat rumusan.

Topik 8 – Kemahiran dalam P Moral
1. Pembelajaran aktif
a) Pembelajaran kolaboratif - menekankan proses penyiasatan dan inkuiri – ada intraksi antara plj dgn bahan , plj dgn plj , plj dgn guru.
b) Pembelajaran kooperatif –kerjasama melibatkan kumpulan atau pasukan pelajar – menyiapkan tugasan yg bebas drp kekangan masa, jarak dan tempat.
i. Salin bergantung antara satu sama lain
ii. saling berintraksi secara bersemuka
iii. akauntabiliti individu
iv. kemahiran kooperatif
v. pemprosesan kumpulan.
- plj memainkan peranan aktif dlm kumpulan
- guru menyediakan bahan yg mencukupi utk perbincangan
- menerangkan kpd ahli lain dlm pasukan mereka
- menjimat masa proses p& P
- guru berperanan sebagai fasilitator.
c) Pemb./ TOC dan Kajian Masa depan.
Teory of Contraint – faktor yg menyebabkan sesuatu sistem drp mendapat keuntungan yg lebih drp apa yg hendak dicapai.
Apa yg perlu diubah, Kepada apa hendak diubah, bagaimana utk menjalankan perubahan tersebut.

Kajian Masa depan – membolehkan generasi baru merancang dan mewujudkan masyarakat malaysia yg berwawasan, rasional, kreatif, dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan.
- berfikir secara kritis dan kreatif
- memmbuat keputusan ttg masa depan
- mbina sikap & nilai positif ttg masa depan
- berkomunikasi ttg masa depan
- mempunyai pengetahuan ttg masa depan
- mbuat kajian & murus maklumat ttg masa depan
Konsep KMD
- ramalan dibuat ttg trend dan perubahan yg akan berlaku
- menjangka kesan atau akibat fenomena
- mgunakan sumber manusia bagi mengawal, menangani serta mengendalikan perubahan.
Kemahiran khusus KMD
- Pemahaman konsep KMD
- Pengumpulan maklumat
- Ramalan dan anlisis
- Imaginasi / kreativiti
- Strategi mengatasi cabaran
- Proses inovasi sosial – kem. Meny. Masalah
- Membina senario- bina gambaran masa depan
- Penjelasan nilai dan masa depan
- Dimensi kemapanan- mencorak dan membentuk mesa depan dunia
Cara menjalankan KMD
- Guru menrancang aktiviti
- Memilih tajuk / tema yg sesuai dgn teknik KMD
- Berbincang dgn murid
- Membimbing murid mencapai KMD dlm hasil kerja seni

2. Kemahiran berfikir – Dr. Richard Paul – satu proses intelektual yg melibatkan pembentukan konsep aplikasi, analisis, sintaksis dan menilai informasi yg terkumpul melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, pentaakulan.
Menurut KPM – ada 2 kemahiran berfikir iaitu
a) KB kritis – keberkesanan sesorg dlm mgunakan minda menilai keesahan atau kebaikan sesuatu idea berdasarkan bukti dan sebab munasabab.
Contoh – membanding & membeza, mbuat kategori, meneliti bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, menyusun urutan, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inferens.

b) KB kreatif – kebolehan menggunakan minda utk menjana idea-idea baru berdasarkan keaslian dlm phasilannya. Contohnya menjana idea yg pelbagai, mencipta metafora, analogi, dan definisi.
Ciri-ciri nya
i) Sengaja menghasilkan idea baru lain dr idea asal
ii) Mguna cara lain utk mlihat sesuatu yg sdg difikirkan.
iii) Mberi fokus kpd usaha mengubah idea yg ada.
iv) Mencari idea baru utk penyelesaian
v) Pemikiran X pernah puas hati jawapan yg diberi
vi) Idea baru boleh memeranjatkan fikiran biasa.
vii) Gemar menggunakan logik songsang
viii) Tumpuan kpd apa yg mungkin berlaku pd masa depan.

c) KB secara analitis – Berfikir secara analitikal ditandai oleh daya usaha utk melihat sesuatu itu secara terperinci. Analisis ialah proses kita mecah-belahkan masalah besar kpd bahgian kecil atau memahami situasi kompleks kepada unsur-unsurnya.

3. Pembelajaran Kontekstualisme dan kontruktivisme.
a) Pembelajaran Kontekstualisme

Definisi – Satu kaedah pemeblajaran yg menggabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masy. Dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on.
Ciri-ciri
i. M dapat memproses maklumat baru dgn cara yg bermakna dlm rangka minda.
ii. maklumat disampaikan dlm konteks pelbagai dan bermakna
iii. guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran.

b) Pembelajaran Konstruktivisme
Definisi – Pengetahuan, idea, konsep dibina secara aktif oleh individu yg berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada melalui proses metakognitif.
Ciri-ciri
i) Penglibatan- simulasi perasaan ingin tahu
ii) Penjelajahan – guna pend. Inkuiri utk menjelajah dan menyiasat
iii) Penerangan- definisi konsep dan penyataan
iv) Penghuraian – menghubungkait sesuatu kemahiran / konsep
v)Penilaian – menilai pemahaman pelajar melalui demotrasi pemhaman dan kemahiran.

Peranan guru- Fasilitator, pembimbing, mengenalpasti masalah, berfikiran terbuka, mencabar persepsi murid, beri masa yg secukupnya, tahu melaksanakan pembelajran koperatif.

Peranan murid – sikap bertanggungjawab , memnpunyai inisiatif kemuka isu , adakan perbincangan , mencabar hipotesis yg telah dibuat, perlu mempunyai kemahiran maklumat dan penggunaan teknologi .

4. Kecekapan kecerdasan emosi
1. Definisi kecerdasan moral – satu usaha membentuk insan yg menyeluruh dr segi kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Aktiviti pemupukan kecerdasan moral – kenalpasti peraturan di rumah, menambah jumlah hubungan dalam diri anak, memastikan anak-anak cukup tidur, memberi pujian keatas usaha anak, memisahkan rasa takut dan sangsi kanak-kanak utk mengelak perasaan takut, malu dan terhina. Tidak menggunakan kata kesat, mengenali kemampuan minda kanak-kanak, menghapuskan sindiran utk mengalak sikap terbuka.
3. Kepentingan Pemupukan kecerdasan moral –
a) Sesorg perlu mengetahui emosi dirinya terlebih dahulu dan bagaimana mengendalikannya.
b) Perlu bijaksana mengendalikan komunikasi dgn orang lain.
c) Berupaya memotivasi diri secara tegas dan yakin.
Bab 9 dan 10 – anda semua boleh baca modul

Read more...

Isnin, 23 Mac 2009

Nota Padat KAJIAN SOSIAL_HBSS1103 – edisi imann9969

HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

TOPIK 1
: STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL
PENGENALANAnda biasa dengan struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah? Kalau biasa, apa pula mata pelajaran yang terkandung dalam disiplin Kajian Sosial dalam sistem persekolahan rendah di negara kita? Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan dua mata pelajaran yang tertakluk di bawah disiplin Kajian Sosial. Kedua-dua mata pelajaran ini diajar di sekolah rendah pada Tahap 2. Pengajaran kedua-dua mata pelajaran ini amat penting diketahui dan kuasai oleh guru-guru supaya pembelajaran menyeronokkan, merangsang dan aktif di samping membantu mencapai hasrat yang diinginkan dalam matlamat mata-mata pelajaran tersebut. Tajuk ini memberi pendedahan tentang matlamat, latar belakang, objektif, organisasi huraian dan isi kandungan Kajian Tempatan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Semakan) (KBSR yang telah disemak semula buat kali kedua sejak tahun 2004), dan mata pelajaran baru iaitu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Huraian Sukatan kedua-dua mata pelajaran ini diberi penjelasan untuk membantu guru supaya lebih bersedia dari segi kandungan sukatan dengan lebih mendalam. Dalam tajuk ini juga diberi penerangan tentang pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan termasuk penggunaan media elektronik yang boleh membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan latar belakang, matlamat dan objektif Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR);2. menjelaskan dan menghuraikan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4, 5 dan 6 Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR) dengan menggunakan pengurusan grafik;3. menyusun ruang liput isi kandungan mata pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan (KBSR);4. mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran tajuk-tajuk dan isi kandungan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4, 5 dan 6 serta Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan 6 (KBSR); dan5. memilih bahan sumber yang sesuai supaya pengajaran menjadi lebih berkesan dan menarik

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik 1 ini bermula dengan pengenalan dan perspektif disiplin sains sosial dan mata pelajaran yang berkaitan dalam sistem persekolahan sekolah rendah negara. Latar belakang disiplin ini dihuraikan supaya guru-guru yang mengajar berada dalam keadaan yang jelas dan tidak tertanya-tanya akan bentuk bidang ini yang merentas pelbagai disiplin. Seterusnya anda akan dibawa untuk membincang skop dan pemetaan sukatan pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (KBSR) supaya anda dapat kefahaman yang jelas dan padu sebelum boleh mengajar kedua-dua mata pelajaran ini dengan baik di sekolah. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan bermakna, sumber pengajaran dan pembelajaran harus diketahui oleh anda sebagai guru. Mengapa dikatakan demikian? Ini adalah kerana sumber pengajaran dan pembelajaran merupakan katalist kepada kelancaran proses pencapaian hasil pembelajaran. Jenis-jenis sumber dari pelbagai bentuk harus diketahui supaya anda lebih yakin untuk menyampai pengajaran dan pembelajaran kepada murid anda.1.1 SUKATAN PELAJARAN1.1.1 Latar Belakang dan PengenalanKursus Kajian Sosial dalam kurikulum Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian digubal untuk menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran pengajaran mata pelajaran disiplin Kajian Sosial di sekolah rendah. Sukatan pelajaran dalam kursus Kajian Sosial ini merangkumi bidang sains kemanusiaan dan sains kemasyarakatan iaitu pengintegrasian disiplin sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik. Pengintergrasian disiplin-displin ini dibuat untuk mengkaji dan melihat pola interksi manusia dalam pelbagai budaya. Hal ini dilaksanakan agar pengajian secara menyeluruh tentang budaya kehidupan manusia sejagat amnya dan masyarakat Malaysia khususnya dapat dibuat. Sukatan pelajaran ini dirangka sebegitu rupa supaya dapat menyediakan guru-guru berpengetahuan luas dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan serta berketrampilan sesuai dengan kehendak pendidikan terkini. Kandungan sukatan dalam kursus ini menumpukan kepada penyediaan guru untuk mengajar mata pelajaran Kajian Tempatan dan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dalam sistem sekolah rendah di negara ini. Semua tajuk dalam modul kursus menjurus kepada matlamat ini. Anda sebagai guru yang akan melibatkan diri dengan pengajaran bidang kajian sosial haruslah mempunyai ilmu yang jauh lebih mendalam dari apa yang terdapat dalam kandungan kedua-dua mata pelajaran tersebut. Selaras dengan senario ini, perlulah dijelaskan dalam Modul 1 ini, latar belakang kedua-dua mata pelajaran tersebut satu persatu. Kita mulakan dengan Kajian Tempatan terlebih dahulu.Sebahagian daripada anda mungkin pernah mengajar subjek Kajian Tempatan (KT) dan sebahagian yang lain sekurang-kurangnya tahu bahawa mata pelajaran ini telah diajarkan di sekolah rendah. Cuba imbas kembali, bilakah KT mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan di negara kita? Pada pandangan anda,apakah matlamat subjek ini diperkenalkan?Pernahkah anda diperkenalkan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru?
a. Kajian TempatanKajian Tempatan mula diperkenalkan dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1994 dan diajar di sekolah rendah mulai Tahap 2 iaitu pada Tahun 4, 5 dan 6 persekolahan. Ini bermakna, lingkungan umur murid yang mengikuti mata pelajaran tersebut adalah di antara 10 tahun hingga 12 tahun. Mengapakah pada peringkat umur sebegini murid-murid telah didedahkan dengan perkara-perkara yang berkait dengan bidang sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik? Bukankah mereka terlalu muda untuk dibebani dengan perkara-perkara sedemikian? Sekiranya anda mempunyai pandangan tentang persoalan ini, ambil pen dan kertas dan catatkan pandangan anda itu. Anda seharusnya tahu bahawa setiap pandangan yang anda berikan adalah hak anda.Namun, sekiranya anda tidak ada idea tentang perkara yang dibincangkan, jangan risau buat masa ini. Mungkin anda letih. Rehat sebentar, bancuh secawan kopi dan hirup kopi tersebut. Sudah segar kembali? Sambung tugas anda dengan melayari internet untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan.Menurut Piaget (1969), murid dalam lingkungan umur 10 hingga 12 telah mencapai tahap untuk memahami konsep positif dan negatif. Merujuk kajian awal Piaget (1937), kanak-kanak dalam lingkungan umur ini mengalami proses kognitif yang membantu mereka memahami sesuatu konsep. Bahan maujud yang mereka lihat dan kenal boleh membantu mereka membentuk konsep tentang sesutu perkara atau benda. Sebagai contoh, murid boleh mengenali pokok, bakul, rumah atau jambatan apabila mereka melihat rupa, bentuk, warna, saiz atau kegunaannya pada mereka. Oleh kerana organisasi kandungan dan bidang pembelajaran Kajian Tempatan merangkumi bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan (iaitu berkaitan dengan manusia dan masyarakat), murid di Tahun 4, 5 dan 6 diandaikan dapat memahami dan menghayati aspek ini apabila mereka didedahkan kepada konsep Rumah Sebagai keperluan Asas (Tema 1) hingga ke konsep yang lebih luas iaitu Kejayaan dan Kebanggaan Negara (Tema 6).Merujuk teori yang dikemukakan oleh Piaget di atas, cuba fikirkan apakah matlamat subjek Kajian Tempatan. Catatkan apa yang telah anda fikir itu di dalam buku catatan anda. Maklumlah, sebagai manusia kadang kala kita terlupa apa yang telah kita dapat hari ini apabila ditanya hari esoknya.1.1.2 MatlamatSekarang kita lihat pula matlamat KajianTempatan sebagai satu mata pelajaran di sekolah.

TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANTopik ini menghuraikan tentang teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan untuk diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial. Teori kecerdasan pelbagai menghuraikan manusia mempunyai cara tertentu untuk menerima dan memahami sesuatu ilmu. Pendekatan konstruktivisme pula memandu pelajar untuk mencari penyelesaian masalah sama ada secara konteks atau pengalaman sebenar yang merangsang mereka untuk memperoleh penemuan berasaskan bukti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan teori kecerdasan pelbagai;2. menghuraikan gaya pembelajaran murid dan cara untuk mengpalikasikanya dalam pengajaran;3. menghuraikan teori konstruktivisme dan kontekstual dan aplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran; dan4. menghuraikan pendekatan penyelesaian masalah dan inkuri penemuan dan kesesuaiannya dalam pengajaran pembelajaran.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pengajaran, perancangan instruksional harus mengambil kira aspek kognisi dan kaitannya dengan strategi praktikal dalam pembelajaran. Ini memberi asas kepada penyusunan strategi pengajaran yang boleh melibatkan murid mengembangkan kemahiran berfikir supaya pembelajaran bermakna kepada mereka. Dengan itu kefahaman tentang teori kecerdasan pelbagai akan membantu seorang guru menguasai kemahiran mengajar dengan lebih baik. Ini adalah kerana teori ini mengandaikan setiap individu mempunyai gaya dan cara pembelajaran yang berbeza dan dalam kadar yang pelbagai pula. Pemahaman dalam pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran secara konteksual juga akan membantu guru menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan latar belakang murid yang lebih spesifik. Kefahaman aspek teori dan pendekatan ini akan membantu guru untuk melaksanakan pengajaran bidang kajian sosial dengan lebih berkesan kerana bidang kajian sosial amatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian, budaya dan masyarakat termasuk pelajar. Aspek ini boleh digunakan oleh guru sebagai asas rangsangan pembelajaran.Topik ini telah menghuraikan tentang dimensi pembelajaran, konsep Teori Kecerdasan Pelbagai, pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual serta penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan. Kesemua ini boleh diringkaskan sebagai:• Teori Kecerdasan Pelbagai mengaitkan bahawa seseorang itu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang boleh mempengaruhi cara ia bertindak dan berinteraksi• Pendekatan Konstruktivisme memberi penjelasan murid membina sendiri pengetahuan secara aktif dengan berpandukan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Dalam proses tersebut, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diperolehi dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.• Penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan memberi peluang kepada murid memperolehi pengalaman melalui daya usaha mereka sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing dalam pembelajaran.

Topik 2 Tutorial

Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ.Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai1. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya.
2. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya.
3. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru.Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu2. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah3. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya4. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik5. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan6. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya7. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain8. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan, kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan.
Penerangan Teori1. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu, kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan, dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan.2. Kecerdasan boleh dibangunkan. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai.3. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain.4. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetikRasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner:Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan.1. Kajian kecederaan otak. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak, satu bahagian kecerdasan akan rosak. Contohnya, apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca, kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur, membaca dan menulis, tetapi masih boleh mengira, menari dan menyanyi.
2. Individu luar biasa. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya.(prodigy). Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. (savants).
3. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. Contohnya dengan kecerdasan muzik, seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada.
4. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri.- masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak, masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat.5. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. Contohnya, bukti arkeologi menyokong kewujudan alat muzik kuno. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang.6. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Contohnya, seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran, seperti menyelesaikan masalah matematik, tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. Begitu juga, seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang.7. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak, maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik-matematik.8. Sistem simbol. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. Contohnya, terdapatnya bahasa lisan dan penulisan, bahasa grafik, bahasa komputer dan sistem nota muzik.

Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajariCiri pembelajaran kontekstual :• Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yangberkait dengan real life issues.• Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.• Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara:- apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan- pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan- pengetahuan dan aplikasi- bidang akademik dan vokasional- pelbagai disiplin ilmu- kandungan subjek dan kegunaannya

TOPIK 3 STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANMembantu kanak-kanak untuk belajar dengan yakin, dengan penuh tumpuan dan berkesan amat penting dalam persekolahan di peringkat rendah. Keadaan yang berjaya memandu murid untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran akan menjadikan mereka seronok dan terangsang untuk melibatkan diri sepenuhnya. Hal ini menunjukkan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai dan berpatutan harus difahami oleh guru. Tajuk ini mebincangkan konsep dan prinsip strategi, kaedah dan teknik serta menghuraikan cara amalannya dalam dan luar bilik darjah supaya pengajaran mata pelajaran bidang Kajian Sosial berlangsung dengan berkesan dan pembelajaran berlaku dengan penuh keseronokan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran; dan2. menjelaskan cara aplikasi strategi, pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKBidang pembelajaran dalam disiplin Kajian Sosial melibatkan sosiobudaya kehidupan murid. Dengan itu sudah pasti pembelajaran lebih bermakna apabila murid sendiri melakukan aktiviti dan menyampaikan sendiri pengalaman mereka. Dalam masa yang sama guru sebagai fasilitator menjadi pemangkin kepada pembelajaran berkesan.Seterusnya apabila aktiviti pembelajaran dialami oleh murid secara langsung, dipandu oleh guru dan dibantu dengan penggunaan bahan mengajar menarik, sudah pasti hasil pembelajaran boleh dicapai secara optimum. Ini menunjukkan bahawa strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan haruslah sesuai untuk mendorong kepada pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan.

Topik 3 Tutorial
Maksud Pendekatan, Kaedah, Strategi dan Tekniki. PendekatanPendekatan dalam pendidikan berkait dengan cara sesuatu pelajaran disampaikan melalui proses pengajaran pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajarannya dalam masa jangka panjang. Dalam memilih pendekatan kita akan memilih satu atau lebih model, prinsip dan teori pembelajaran supaya pembelajaran berlangsung dan ini memungkinkan kefahaman, penghayatan dan perubahan tingkah laku berlaku. Ini bermaksud untuk mencapai hasil pembelajaran jangka panjang, pelbagai strategi yang mengandungi kaedah, teknik dan aktiviti akan digunakanii. StrategiStrategi merujuk kepada perancangan tindakan yang menjurus kepada pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Rancangan tindakan ini merangkumi kaedah dan teknik mengajar .Dengan adanya perancangan strategi, kaedah dan teknik dapat diatur secara sistematik, pengagihan masa disusun, penyediaan bahan dibuat mengikut kesesuaian dan kawalan kelas diuruskan dengan rapi.Strategi pengajaran pembelajaran haruslah berasaskan kepada tiga unsur utama iaitu guru, murid dan bahan pengajaran pembelajaran. Sebab itulah strategi dalam pendidikan dirujuk sebagai pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan.iii. KaedahKaedah pula lebih menekankan penyusunan langkah untuk mengajar secara sistematik berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran. Langkah-langkah pengajaran disusun rapi dan kesinambunganya diikuti dengan teliti supaya ada urutan terarah untuk menimbulkan proses pembelajaran.iv. TeknikTeknik merupakan aktiviti - aktiviti yang diatur dalam kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran. Ini dirancang dalam bentuk pelakuan dan kemahiran yang ingin diperolehi oleh murid. Kemahiran guru dalam mengelola aktiviti akan menjadikan kelas aktif dan pembelajaran memberangsangkan.

TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANDalam tajuk ini anda akan melihat perancangan yang membantu anda melaksanakan pengajaran dan pembelajaran subjek Kajian Sosial dengan lebih tersusun dan berkesan. Pendekatan-pendekatan dan beberapa teknik juga diberi dalam topik ini supaya pengetahuan anda lebih mantap dan kemahiran anda lebih baik untuk diaplikasikan dalam pengajaran andaOBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan kepentingan perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial;2. menghuraikan proses-proses dalam pengajaran;3. menyediakan persediaan mengajar mengikut keperluan pembestarian; dan4. menyusun langkah-langkah dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berteraskan aktivti.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pendidikan, pengajaran amat perlu dilaksanakan dengan baik dan berkesan supaya pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Kejayaan dimaksudkan di sini adalah segala aspek pengajaran dan pembelajaran mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tahap keberkesanan ini, penting sekali seorang guru yang terlibat dalam pengajaran membuat perancangan rapi dan tersusun. Oleh itu topik ini memandu guru untuk membuat rancangan tahunan, semester dan mingguan. Untuk pengajaran harian pula pendedahan diberi dengan lebih terperinci berdasarkan format Rancangan Pengajaran Harian yang berunsurkan pembelajaran bestari. Aktiviti yang berlandaskan pembelajaran koperatif juga didedahkan untuk memberi panduan kepada guru merancang aktiviti pembelajaran yang seronok (fun in learning). Dengan itu akan dapatlah menarik tumpuan murid dalam pembelajaran secara optimum

Topik 4 Tutorial
Rancangan Tahunan Kajian Tempatan merupakan jadual pembahagian tema, topik dan skop kajian dan hasil pembelajaran serta unsur patriotisme mengikut minggu persekolahan dalam tempoh setahun. Rancangan sebegini akan memudahkan kerja anda dan membantu anda untuk menyemak perkembangan pembelajaran murid mengikut kandungan dan hasil pembelajaran yang dinginkan sepanjang tahun.Rancangan SemesterUntuk membuat rancangan semester anda haruslah berpandukan kepada rancangantahunan yang telah dibuat terlebih dahulu sebentar tadi. Ini diibaratkan jika anda ingin membuat sepasang pakaian jenis seluar dan blaus, anda membeli empat meter kain ela dan perlu memotongnya kepada dua helai khas untuk bahagian seluar dan bahagian blaus. Kemudian barulah mudah untuk anda memotong setiap bahagian itu mengikut ukuran badan anda dan fesyen yang digemari.Ini bermakna setelah anda mempunyai Rancangan Tahunan untuk setiap mata pelajaran dengan mudah anda memindahkan kepada perancangan dua semester persekolahan seperti yang lazim. Rancangan ini lebih terperinci dan menjurus kepada apa yang akan diajar pada setiap semester.

Rancangan Mingguan
Anda perlu merujuk rancangan tahunan dan rancangan semester bagi menyediakan rancangan mingguan.Rancangan mingguan diperlukan untuk memudahkan anda menyediakan rancangan harian. Rancangan mingguan dipetik daripada rancangan tahunan mengikut minggu anda mengajar. Ini digolongkan sebagai satu perancangan merangkumi semua mata pelajaran yang anda ajar untuk minggu berkenaan. Kandungannya adalah seperti tarikh, hari, mata pelajaran, kelas, tema, topik, subtopik dan hasil pembelajaran bagi setiap mata pelajaran dalam senarai tersebut
Rancangan Harian
Rancangan harian merupakan jadual rancangan pengajaran untuk semua mata pelajaran yang anda akan ajar dalam sesuatu hari pengajaran. Ia merangkumi mata pelajaran, kelas, masa, tema/topik, subtopik, tajuk, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran harian hendaklah berdasarkan rancangan mingguan.

TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR
PENGENALAN Tajuk ini memfokuskan kepada penyediaan bahan bantuan mengajar dan seterusnya penggunaannya di dalam bilik darjah. Seseorang guru boleh menyediakan bahan tersebut dengan menggunakan peralatan yang terdapat di sekolah atau di persekitarannya atau melalui sumber internet. Bahan tersebut perlu menarik dan memudahkan guru untuk mengajar. Penggunaannya pula boleh dikongsi bersama-sama guru lain. Bahan ini akan menjadi sebahagian daripada bahan sumber di sekolah tersebut dan disimpan di pusat sumber.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan bahan sumber mengajar yang terdapat di persekitaran;2. memperoleh bahan sumber melalui berbagai cara yang mudah dan berkesan;3. menyediakan bahan bantuan mengajar dengan menggunakan pelbagai teknik; dan4. menggunakan bahan tersebut untuk mengajar di dalam bilik darjah.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menjelaskan tentang bahan bantuan mengajar. Bahan bantuan mengajar merupakan satu sumber yang amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada banyak cara menghasilkan bahan bantuan mengajar yang baik dan menarik dan sesuai digunakan di dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif menghasilkan bahan tersebut dengan berbagai cara yang dinyatakan di dalam topik ini. Topik ini juga menjelaskan tentang penggunaan bahan tersebut supaya guru-guru dapat mencuba untuk menghasilkan bahan tersebut.

Topik 5 Tutorial
5.1 JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTUAN MENGAJARCuba fikirkan sejenak soalan yang tertera di bawah ini. Adakah bahan bantuan mengajar penting kepada guru? Sempurnakah guru mengajar tanpa bahan bantuan mengajar?Bahan bantuan mengajar terbahagi kepada tiga:1. Bahan bercetak2. Bahan teknologi pendidikan3. Bahan berasaskan komputer5.1.1 Bahan BercetakBahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensaiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan atau pun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dibidang masing-masing. Bahan ini akan diwarisi untuk dijadikan sumber rujukan bagi generasi hari ini dan dan datang. Di antara pusat sumber atau perpustakaan yang banyak menyimpan bahan bercetak ini ialah:A. Pusat Sumber SekolahPusat sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran bercetak yang diurus secara sistematik. Pusat sumber ini menyediakan maklumat perkhidmatan dan peluang bagi mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan. Ini semua membantu ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat.B. Perpustakaan AkademikPerpustakaan akademik terdapat di semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta, institut-institut perguruan, politeknik, kolej matrikulasi, kolej-kolej awam dan swasta. Dasar kerajaan yang memberi perhatian utama kepada sektor pendidikan di institusi pendidikan tinggi (IPT) dengan memberi peruntukan kewangan yang besar membolehkan perpustakaan akademik dianggap sebagai perpustakaan yang termaju di negara ini jika dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan lain saperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus dalam mengumpul dan menghasilkan bahan bercetak.C. Perpustakaan KhasPerpustakaan ini juga menyimpan bahan bercetak. Ia merupakan sebuah organisasi atau badan kerajaan yang menyediakan kemudahan perkhidmatan khusus kepada pengguna organisasi atau mempunyai koleksi khusus dalam bidang berkaitan dengan kepentingan organisasi induk. Perpustakaan khas ini juga dikenali sebagai Pusat Sumber, Pusat Maklumat atau Pusat Rujukan.D. Perpustakaan AwamPerpustakaan awam terdapat di seluruh negara dengan tujuan untuk memastikan semua masyarakat tanpa mengira kaum, latar belakang dan peringkat umur mendapat kemudahan bahan bercetak bagi kemudahan mereka membaca dan menggunakan peralatan moden yang lain seperti perkakasan dan perisian komputer, televisyen, radio, pemain kaset video dan sebagainya bagi menambahkan ilmu pengetahuan maklumat mutakhir. Bahan rujukan di perpustakaan awam tidak kira buku atau media elektronik moden sentiasa diperbaharui dari masa ke semasa untuk memastikan pengguna mendapat perkhidmatan terbaik.E. Perpustakaan Negara MalaysiaPerpustakaan Negara Malaysia berperanan penting sebagai tempat penyimpanan bahan bercetak yang merupakan khazanah ilmu dalam memupuk budaya membaca dikalangan masyarakat menjelang alaf baru. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyelaras pembangunan prasarana perkhidmatan perpustakaan dan maklumat di seluruh negara bagi memastikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati kemudahan perkhidmatan maklumat yang berkesan.Tanggungjawab ini termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 Bahagian II Seksyen 4(2)(h) iaitu: "menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistem perpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya." Juga termaktub dalam peruntukan Bahagian II Seksyen 4(2)(I) iaitu: "menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaan khusus selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya". Apakah kelebihan dan kelemahan bahan bercetak di tempat yang tersebut di atas?Kelebihannya: Murah, kekal, senang dirujuk, mudah alih, dan mudah akses.Kelemahannya: Tebal, berat, tidak boleh disunting, tidak terkini kerana bahan cetak seperti buku mengambil masa untuk ditulis, disunting, dicetak dan diedar.5.1.2 Bahan Teknologi PendidikanA. Alat Pandang Dengar (Audio-visual)Bahan alat pandang dengar (audio-visual) terdiri daripada mikrofich, radio, television, dan video. Bahan ini boleh diperolehi di mana-mana. Kebanyakannya diperolehi secara individu di rumah. Sebahagian besar sekolah-sekolah memiliki bahan tersebut yang kebanyakannya disimpan di pusat-pusat sumber sekolah. Bahan ini mudah menyelenggarakannya dan mudah digunakan pada bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan ini?Kelebihannya: Murah, menarik, penggunaan pelbagai pancaindera, mudah akses, boleh berulang tayang siaran, boleh digunakan di mana-mana dan bila-bila masa.Kelemahannya pula: Tidak tahan lasak, susah menyuntingnya dan tidak terkini.B. Papan PengajaranPapan unjuran adalah papan pengajaran yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid. Biasanya papan unjuran terdapat dalam setiap bilik darjah secara kekal atau mudah alih.Terdapat beberapa jenis papan unjuran :(a) Papan Tulis (b) Papan Putih (c) Papan Magnetik (d) Papan Flip (e) Papan Pameran / Papan Kenyataan (f) Papan Flanel (g) Papan Gulung (h) Papan Slip (i) Papan ElektronikC. VISUALVisual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada lisan dan tulisan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi di dalam pengajaran. Kekuatan bahan visual bergantung kepada kualiti penghasilannya. Bagi menghasilkannya perlu ada perancangan yang rapi dan panduan cara menggunakannya.Konsep dan Fungsi VisualVisual boleh didapati di dalam tiga bentuk iaitu fotografik, elektronik dan grafik. Fotografik dan video menyediakan ilustrasi melalui gambar, sejenis visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik, iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu : •Visual analogik - menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut.Visual organisasi merangkumi carta aliran graf, peta, carta kategori dan sebagainya. Ketiga-tiga bentuk visual yang disebutkan boleh dilakukan secara sendirian atau dibuat secara kombinasi.Fungsi visual amat penting dalam komunikasi dan visual tersebut perlulah mempunyai ciri-ciri berikut:- mudah dan jelas dibaca dan di fahami- mesej dapat di tafsir tanpa terlalu bersusah payah. Jika terlalu senang, pelajar mungkin tidak meneliti visual dengan terperinci. Mereka juga mudah merasa jemu. Jika terlalu sukar, pelajar akan rasa kecewa dan bosan.- Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan bahan visual- Membantu memfokuskan pelajar kepada bahan dalam visual.Latihan 5.1 Kenapa bahan visual amat sesuai untuk pengajaran mata pelajaran Kajian Sosial ?5.1.3 Bahan Berasaskan KomputerBahan ini meliputi disket, cakra padat, cakra laser dan sumber internet. Bahan ini merupakan teknologi terkini yang sepatutnya dikuasai oleh semua guru. Kementerian Pelajaran hari ini telah membekalkan semua sekolah dengan peralatan komputer supaya setiap pelajar dapat menguasainya. Guru-guru pula telah dilatih dengan secukupnya supaya dapat menggunakan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Komputer dapat memudahkan penyampaian guru dengan lebih menarik dan berkesan. Bahan bantuan menganjar pula mudah diperolehi melalui internet. Komputer boleh menyimpan maklumat-maklumat yang diperolehi dari berbagai sumber untuk digunakan bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan berasaskan komputer?Kelebihannya: Amat fleksibel, mudah dikemaskinikan, penggunaan multi-media, jaringan tidak terhad, canggih dan mesra pengguna.Kelemahannya: Mahal, menimbulkan tekanan, perisian terhad, bergantung kepada bekalan eletrik, perlu mahir mengoperasikan komputer.5.2 PENYEDIAAN BAHAN BANTUAN MENGAJARPenyediaan bahan bantuan mengajar merupakan tugas guru yang amat penting untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Tanpa bahan bantuan mengajar murid akan cepat jemu dan hilang minat untuk belajar. Murid mendengar dan guru bercakap tidak sesuai lagi hari ini kerana mengikut kajian pakar-pakar pendidikan, maklumat yang diperolehi melalui deria penglihatan adalah 75%, deria pendengaran 13%, deria sentuh 4%, deria rasa 4% dan deria bau 4%. Guru perlu mengajar supaya murid boleh menggunakan semua derianya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.5.2.1 Kriteria Pemilihan Bahan Bantuan Mengajar(a) Perlulah selaras dengan dasar kerajaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(b) Tidak bercanggah dengan nilai dan budaya masyarakat Malaysia dan diterima oleh semua kaum.(c) Mestil relevan dengan kurikulum pendidikan kebangsaan(d) Sesuai mengikut prisip pedagogi(e) Memberi maklumat terkini(f) Tidak terlalu mahal berbanding faedah yang diberi (cost effective)(g) Mudah diperolehi(h) Mudah digunakan(i) Mudah alih dan disenggara(j) Memberi pelbagai rangsangan dan mengguna pelbagai deria(k) Boleh digunakan berulangkali dan di dalam situasi yang berlainan5.2.2 Penyediaan Bahan Penyediaan bahan perlulah menggunakan kaedah tertentu dan sesuai supaya bahan yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimum. Disamping itu ia boleh disimpan dengan selamat. Di dalam penyediaan bahan beberapa perkara yang perlu kita fikirkan:(a) Bahan bercetak saperti carta, graf sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaannya mengambil masa yang lama sedangkan bahan berkomputer boleh dikemaskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Oleh itu di syorkan supaya guru lebeh banyak menggunakan bahan berkomputer.(b) Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan di dalam internet. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer.(c) Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru.(d) Bahan pengajaran berkomputer pula selalu terdedah kepada kerosakan cakera keras, cakera padat, disket atau diserang virus. Oleh itu bahan bercetak masih berguna dan maseh relevan pada masa kini. Dalam penyediaan bahan pula guru perlu menguasai kemahiran memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dengan optimum supaya mencapai kesan terbaik di dalam pengajaran dan pembelajarannya. Selepas mengenalpasti bahan pembelajaran yang boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru perlu membuat keputusan untuk memilih bahan yang paling berkesan untuk digunakan. Guru pula perlu mahir menggunakan bahan yang telah dikenalpasti itu dengan optimum untuk mencapai kesan terbaik.5.2.3 Teknik Penyediaan Bahan(a) Teknik cantuman / gabunganSeseorang guru boleh mencantumkan bahan-bahan daripada pelbagai sumber untuk menghasilkan bahan pengajaran yang amat berkesan. Contohnya seorang guru boleh menggunakan authorware untuk mencantumkan bahan daripada sumber audio kaset, pita video, perisian multi-media dan bahan internet dalam word processor atau power point atau electronic presentation untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik dan berkesan. Pernahkah anda menghasilkan bahan tersebut ?(b) Teknik penggunaan serentakKemahiran menggunakan pelbagai bahan secara serentak dengan optimum juga perlu ditingkatkan di kalangan guru. Penggunaan bahan pelbagai sumber akan memberi kesan kepada semua pancaindera murid. Aktiviti hands-on serta interaksi dengan alat teknologi canggih akan mengoptimumkan proses pembelajaran. Contohnya, guru boleh mengemukakan pengajarannya dengan menggunakan bahan menarik daripada kaset audio, pita video, perisian multi-media dan menggunakan bahan cetak di dalam perbincangan dengan rakan sebaya. Pengajaran boleh ditambah lagi dengan menggunakan bahan daripada sumber internet untuk mendedahkan maklumat yang terkini. Pada akhir pengajarannya murid diperlukan membuat persembahan hasil pembelajaran melalui komputer dan disebarkan kepada rakan melalui classnet. Di samping itu murid boleh berbincang dan berinteraksi dengan menggunakan komputer masing-masing melalui classnet tadi.(c) Melahirkan ciptaan baruGuru perlu mengekspoitasikan semua sumber pembelajaran untuk mencipta bahan pengajaran dan pembelajaran yang canggih dari segi novelty, daya tarikan dan keberkesanannya. Guru perlu dahulu bersikap positif dan komited untuk sentiasa berusaha demi meningkatkan lagi mutu bahan yang diciptanya. Guru juga harus peka kepada respon pelajar terhadap penggunaan bahannya dan sentiasa memperbaikinya.(d) Perkongsian melalui jaringanCiptaan guru haruslah dikongsi diantara guru dan antara sekolah dengan sekolah yang lain supaya ia boleh dinikmati bersama. Disarankan semua guru bermuafakat antara satu sama lain untuk berkongsi bahan melalui edunet. Dengan kepakaran masing-masing guru boleh menumpukan penghasilannya di dalam sesuatu bidang dan dikongsi bersama. Melalui internet seseorang guru boleh mengembangkan potensinya menghasilkan bahan pengajaran sehingga peringkat antarabangsa(e) Penyelidikan dan pembangunanGuru digalakkan membuat kajian tindakan di sekolah. Kajian sebegini dapat mengesan maklum balas murid terhadap bahan pengajaran yang digunakan. Hasil kajian mengenai keberkesanan bahan akan dapat disebarkan dan bagitu juga guru-guru lain boleh meneruskan kajian tersebut dan ia akan dapat meningkatkan lagi keberkesanan bahan tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan mutu pengajaran di dalam bilik darjah.5.2.4 Sumber-Sumber Bahana. Katalog(i) Katalog ialah rekod kemaskini mengenai koleksi sesebuah pusat sumber dan juga merupakan wakil buku dan bukan buku dalam pusat sumber.(ii) Katalog digunakan bertujuaan untuk memudahkan pembaca mencari bahan/maklumat.(iii) Terdapat beberapa jenis katalog seperti berbentuk kad, buku visible indeks, mikrofis dan data buku dalam komputer (OPAC)(iv) Terdapat tiga jenis kad katalog iaitu kad pengarang, kad judul dan kad perkara.(v) Kad-kad tersebut disimpan atau disusun dalam laci-laci kabinet katalog yang biasanya diletakkan pada sudut atau ruang yang mudah dilihat.(vi) Tiap-tiap laci dilabelkan dengan huruf dan perkataan yang menunjukan susunan kad-kad dan jenis indeks untuk memudahkan para pengguna membuat rujukan.b. Kamus(i) Buku yang mengandungi kata-kata yang disusun menurut abjad dengan keterangan tentang perkataan dinyatakan dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa yang lain.(ii) Bahan yang menerangkan tentang perkataan-perkataan, sebutan, ejaan, asas perkataan, penggunaan perkataan tersebut dalam ayat, imbuhan, makna seerti, terjemahan dan jenis perkataan. Contoh-contoh Kamus: Kamus Dwibahasa, Kamus Dewan, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Arab dan sebagainya.c. Ensiklopedia(i) Bahan yang mengandungi pelbagai maklumat dalam semua bidang ilmu pengetahuan.(ii) Menjelaskan prinsip-prinsip umum yang asas serta penerangan ringkas mengenai definisi, gambaran, penjelasan, sejarah, kedudukan semasa, statistik dan bibliografi.(iii) Bertujuaan untuk menjadi bahan rujukan: mengandungi artikel-artikel penyelidikan, bibliografi bidang-bidang tertentu, data-data ringkas seperti nama orang, tarikh lahir, tempat-tempat geografi dan peristiwa-peristiwa. Bibliografi di akhir setiap artikel adalah bertujuan untuk pembaca membuat rujukan lanjut.Contoh-contoh Ensiklopedia: Ensiklopedia Britannica, The World Book Encyclopedia dan The Encyclopedia of Psychology.d. Kamus Biografi(i) Merupakan sketsa riwayat hidup yang disusun mengikut abjad menggunakan nama keluarga (surname). Maklumat yang diberi adalah keterangan ringkas mengenai tokoh-tokoh terkenal seperti kehidupannya, minat, pendidikan, latar belakang, kedudukan dan alamat yang dinyatakan secara gabungan.(ii) Jenis-jenis kamus Biografi :universal (tidak terbatas kepada negara atau profesion);kebangsaan (meliputi negara tertentu bagi semua profesion);profesional (terhad kepada tokoh-tokoh di dalam bidang tertentu sama ada universal atau kebangsaan)e. Almanak / Buku Tahunan(i) Almanak adalah satu komponen data-data dan statistik penting mengenai negara, tokoh-tokoh, peristiwa dan sebagainya. Diterbitkan tiap-tiap tahun atau dua tahun sekali.(ii) Almanak lebih umum dan Buku Tahunan lebih khusus (mengendalikan perkara-perkara tertentu sahaja).(iii) Tujuan Buku Tahunan ialah untuk merekodkan aktiviti tahunan bagi negara atau bidang-bidang tertentu, untuk menunjukan aliran (trend) perkembangan tamadun sebagai kunci kepada maklumat tambahan kerana memberikan punca maklumat.(iv) Terdapat Buku Tahunan Khusus yang mencatitkan nama tokoh tokoh utama dalam sesuatu bidang dengan alamat dan sejarah hidup ringkas. Contoh-contoh Almanak / Buku Tahunan: Reader's Digest Almanac and Yearbook, World Almanac and Book of Facts, Malaysia Yearbook.f. Direktori(i) Suatu senarai mengenai orang atau organisasi yang disusun secara sistematik mengikut susunan abjad atau nombor pengkelasan(ii) mengandungi alamat afiliasi (afiliation) untuk individu. Ia juga mengandungi alamat, fungsi, staf dan lain-lain data mengenai organisasi. Contoh-contoh Direktori: The Foundation Directory, American Universities and Collages, Direktori Telefon, Directory of Special Libraries and Information Centres.g. Gazetir(i) Sejenis kamus mengenai tempat-tempat. Memberikan maklumat maklumat tentang sejarah, statistik, kebudayaan dan lain-lain yang berkenaan mengenai tempat-tempat.(ii) Edisi baru memberikan maklumat semasa dan edisi lama memberikan maklumat sejarah mengenai tempat-tempat itu. Biasanya terdapat di dalam atlas dan ada juga dibuat berasingan. Merupakan indeks tidak lansung untuk mengesan maklumat mengenai tempat-tempat.Contoh Gazetir: Colombia-Lippincott Gazzetter of the World.h. Bibliografi(i) Nama yang diberikan untuk suatu senarai buku-buku, manuskrip dan lain-lain penerbitan, dan diterang dan disusun secara sistematik.(ii) Bibliografi terdiri daripada beberapa jenis.Bibliografi Umum tidak terhad kepada seorang pengarang, perkara, negara atau jangka masa. Bibliografi Pengarang adalah senarai karya-karya yang dihasilkan oleh seorang pengarang. Bibliografi Perkara pula terhad kepada satu perkara sahaja.Bibliografi Kebangsaan atau Wilayah pula mengandungi bahan berkaitan dengan sesebuah negara atau wilayah.Bibliografi Perdagangan tertumpu kepada perniagaan buku dan membekalkan maklumat untuk membeli dan menjual buku.i. Indeks(i) Tidak memberikan maklumat tetapi menunjukan dimanakah maklumat itu boleh didapati. Contoh indeks buku menunjukan muka surat yang mengandungi maklumat yang dicari.(ii) Indeks untuk bahan berkala:Indeks am: meliputi banyak jenis bahan berkala (umum atau khusus)Indeks perkara: mengandungi bahan bukan sahaja dari bahan berkala tetapi juga buku, risalah, laporan dan lain-lain dokumen.(iii) Indeks surat khabar.(vi) Indeks Serials(v) Indeks bahan dalam koleksi sajak, drama, fiksyen, lagu-lagu dan lain-lain.(vi) Indeks online: CD ROMj. Buku Laporan Tahunan(i) Buku Laporan Tahunan merupakan rujukan yang berguna dan mudah tentang negara dan industri.(ii) Memuatkan maklumat-maklumat pentadbiran, pengurusan, peristiwa,aktiviti-aktiviti yang sebagainya tentang sesebuah negara, pertubuhan dan industri yang dijalankan sepanjang tahun itu. Segala maklumat maklumat mutakhir dibuatkan secara jelas dan tepat untuk memudahkan pembaca memanfaatkannya.(iii) Buku ini biasanya diterbitkan oleh dewan perniagaan, jabatan kerajaan atau syarikat perniagaan. Maklumat yang terkandung di dalam Buku Laporan Tahunan termasuklah: Information Malaysia Year Book dan Buku Rasmi tahunan MalaysiaBuku Tahunan Perangkaan Malaysia.k. Peta / Atlas(i) Peta adalah gambaran alam yang sebenar tetapi telah dikecilkan dalam bentuk yang mudah dikaji melalui penggunaan grafik.(ii) Atlas pula ialah kumpulan peta yang telah dijilid dalam bentuk buku. Peta merupakan sumber maklumat terperinci yang menggunakan simbol-simbol dan gambaran grafik untuk menerangkan sesuatu idea, kedudukan bandar,sungai, jenis-jenis tumbuhan, taburan penduduk dan sebagainya.(iii) Peta boleh didapati dalam enskopedia, laporan, buku panduan dan sebagainya.RUMUSANBahan bantuan mengajar merupakan sumber penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantuan mengajar mungkin objektif pengajaran kurang tercapai. Oleh sebab itu penggunaan bahan bantuan mengajar adalah amat digalakkan penggunaannya. Bahan bantuan mengajar tidak akan berkesan tanpa penyediaan yang baik dan berinovatif dan berinteraktif. Banyak kriteria pemilihan bahan bantuan mengajar perlu ada supaya ia lebih berkesan dan menarik. Bahan bantuan mengajar yang baik perlu disediakan oleh guru supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan berkesan serta mencapai objektifnya.GLOSARIAlat Pandang Dengar ¬ Alat yang dipakai menggunakan deria melihat dan mendengarBahan Bercetak ¬ Melibatkan semua jenis bahan yang dihasilkan melaluipercetakan.UJIAN 11. Bahan berasaskan komputer ini menjadi satu masalah kepada pelajar luar bandar; Jelaskan.UJIAN 21. Senaraikan 5 kriteria pemilihan Bahan Bantuan Mengajar?


TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO
PENGENALANBagi seorang guru pengajaran mikro dan makro biasa bagi mereka kerana mereka pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di maktab perguruan. Bagi bakal guru pula mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahankelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekelas anda. Disamping itu anda berpeluang menonton hasil pengajaran anda melalui rakaman yang dibuat di bilik mikro untuk anda sendiri menilai pengajaran anda dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda. Pengajaran mikro amat penting untuk mengesan kelemahan-kelemahan setiap bahagian pengajaran supaya dapat diperbaiki lebih awal.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud pengajaran mikro dan makro;2. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro dan makro;3. membuat pengajaran mikro dan makro; dan4. membuat refleksi.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menggambarkan tentang bentuk pengajaran yang sesuai dilaksanakan bagi melatih guru pelatih yang akan membuat latihan amali (praktikum) di sekolah. Ia juga dapat menjelaskan situasi sebenar pengajaran mikro dan akan membantu guru pelatih melaksanakan pengajaran makro di dalam bilik darjah. Jika diteliti ia akan banyak membantu memperbaiki kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui pengajaran mikro, pensyarah, rakan dan pelatih tersebut boleh memberi komen tentang pengajaran tersebut dan seterusnya guru pelatih berkenaan boleh memperbaiki dan mengisi yang “lompang”.

Topik 6 Tutorial
Pengajaran mikro adalah satu teknik pengajaran yang memakan masa tidak melebihi lima belas minit. Tujuannya memberi kemahiran mengajar secara berperingkat. Guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran saperti pengajaran set induksi, menjalankan aktiviti berkumpulan atau mencuba menerapkan pelbagai teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro mereka. Pelbagai teori juga boleh diterapkan melalui pengajaran ini.Pengajaran mikro bermaksud latihan pengajaran amali yang dipermudahkan dari aspek skop dan organisasinya. Istilah `mikro' bermaksud sesuatu yang kecil dan apabila dikaitkan dengan pengajaran ini bermaksud aspek utama iaitu saiz kelas, masa dan kemahiran mengajar dijadikan "kecil" dalam serba serbi.Pengajaran makro pula adalah merupakan latihan mengajar sepenuhnya. Pengajaran makro dijalankan semasa membuat latihan mengajar (praktikum) disekolah. Sebelum pengajaran berlaku anda perlu membuat persediaan dengan lebih terperinci

Pengajaran mikro dapat membantu guru pelatih memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa pengajaran. Rakan-rakannya pula yang menyaksikan pengajaran tersebut secara langsung atau melalui rakaman boleh menjadikan panduan semasa giliran mereka mengajar. Hasil daripada komen pensyarah atau rakan-rakan sekelas akan membantu guru tersebut memperbaiki kelemahan yang dilakukannya. Komponen-komponen dalam pengajaran makro pula telah memberi panduan yang terperinci dalam menyediakan guru pelatih mengajar sebelum menjalani sistuasi sebenar semasa praktikum.


TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
PENGENALANTajuk ini akan memberi kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan penilaian dan pentaksiran. Di dalam topik ini akan dapat menjelaskan jenis-jenis penilaian dan pentaksiran, alat-alat penilaian dan pentaksiran. Aktiviti penilaian yang dijalankan boleh mengukur sejauh mana hasil pembelajaran dapat dicapai dan dengan itu sebarang tindakanan penambahbaikan yang perlu bolehlah dirancang dan diatur seterusnya.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud dan jenis-jenis penilaian;2. menjelaskan alat-alat penilaian dan pentaksirannya;3. menghasilkan pelbagai bentuk alat penilaian dan pentaksirannya; dan4. membina jadual mengikut pelbagai skala.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini merangkumi tentang penyertian penilaian supaya dapat memberi gambaran keseluruhan tentang penilaian dan pentafsiran. Ia juga memuatkan tentang jenis-jenis penilaian dan alat-alat penilaian. Topik ini akan dapat membantu guru menjalankan beberapa kaedah penilaian di sekolah dan ini dapat memudahkan guru melaksanakan penilaian dengan lebih berkesan.

Topik 7 Tutorial

TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU
PENGENALANAdakah pekerjaan perguruan layak digolongkan dalam status profesional? Apakah sifat dan kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang bergelar guru? Apakah kriteria yang perlu ada untuk melahirkan guru berkesan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibincangkan untuk melihat ciri-ciri guru, sikap dan sahsiah yang sepatutnya dimiliki seorang guru dan sejauh mana komitmen dan dedikasi yang diperlukan oleh seorang yang bergelar guru. Selanjutnya, bagi melahirkan guru berkesan, guru perlu menguasai ilmu, mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam aspek pengurusan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di samping mempunyai kreativiti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan ciri-ciri guru yang cemerlang;2. menerangkan sikap dan sahsiah seorang guru yang profesional;3. merumuskan kriteria guru berkesan; dan4. menghubungkait elemen pengusaaan ilmu, kemahiran dan kreativiti dengan status guru berkesan


TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN
PENGENALANSeseorang guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, menguasai kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Kualiti-kualiti tersebut merupakan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, usaha meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat digalakkan. Guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi di samping memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam profesion mereka. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian terhadap kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dan menguasai kemahiran penilaian kendiri untuk meningkatkan kemahiran kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di dalam topik ini, anda akan didedahkan kepentingan dan proses menjalankan penyelidikan tindakan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan fungsi dan kepentingan penyelidikan tindakan;2. merancang dan melaksanakan penyelidikan tindakan;3. menganalisis data dan membuat pelaporan dapatan penyelidikan; dan4. membuat penilaian penyelidikan tindakan yang dijalankan dan mampu membuat penambahbaikan.

TOPIK 10 REFLEKSI
PENGENALANTopik ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi yang didedahkan bertujuan agar anda dapat menjadikannya sebagai suatu amalan dalam proses pengajaran pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui amalan refleksi juga anda dapat menilai aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda sewaktu proses pengajaran pembelajaran berjalan. Adalah diharapkan anda mendapat kefahaman yang jelas dan dapat menggunakan refleksi sebagai satu kaedah untuk anda menilai keberkesanan teori dan amali sewaktu anda melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud refleksi;2. menjelaskan kepentingan membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran;3. berupaya membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran; dan4. menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesion keguruan.

Read more...

Ahad, 22 Mac 2009

Nota Padat KEMAHIRAN HIDUP_HBLS1103 – edisi imann9969

HBLS1103 Kemahiran Hidup
Sukatan :
i) Rekabentuk dan Teknologi
ii) Perniagaan dan keusahawanan.
1. Kaedah Proses P&P
a) Sumbangsaran – Merangsang murid mengambil bahagian, permulaan kelas amali , beri maklumat kpd guru , x jawapan betul / salah. Contoh : Penghasilan Projek Reka Cipta.
b) Amali – Menjalankan aktiviti sebenar , pengalaman sebenar, masa panjang , persediaan yg rapi , alat/bahan yang cukup. Contoh projek elektrik dan elektronik.
c) Tunjuk cara – guru ,pakar , murid yang berkebolehan .
Persediaan rapi , dlm kump. Kecil , kedudukan murid rapat, murid buat semula . contoh :jahitan.
d) Kajian – diluar bdarjah, mendapat maklumat sebenar ,murid guna senarai semak. Contoh : Promosi jualan – lawatan kekedai runcit dsn.
e) Uji kaji – dimakmal/bengkel guru sedia arahan yg jelas ,memantau .

2. Pengurusan & pentadbiran sumber manusia.
a) Struktur organisasi – GB,PK,KP,GKH
b) Panitia – menyelaras sukatan, anggaran perbelanjaan,pesanan,agihan tugas, abm , kaedah p&p ,mesyuarat dan perkembangan staff.
c) Pengurusan Pelajar- Peraturan keselamatan, mpastin plj ikut arahan , system kepegawaian utk pelajar.

Ketua Formen
Ketua
Kebersihan Ketua Alatan Ketua Projek
Ketua
Keselamatan

3. Pengurusan Bengkel
a) Ruang – Keluasan 20mX25m , meja kerja yg tahan lasak ,bekalan asas , sebuah stor.
b) Susunatur – rak panel , rak simpanan , rak bbm
c) Keselamatan – kawasan kerja , bahan pelindung , peti kecemasan, alat pemadam , nombor tel. kecemasan.
4) Peraturan makmal
5) Penyimpanan dan Penstoran
a) Kawalan stok – kew.300-A1 dan kew. 300-A2
b) bhg legar – mempracatit kad-kad legar
c) bhg Penstoran – menerima, menyimpan,mengeluar ,mengangkut barabg.
d) bhg pembungkusan & penghantaran
e) Bhg Akaun

5) Sistem penyimpanan stok
a) lokasi – direkod dlm legar/kad kawalan stok
b) Penggunaan Maksima Ruang – guna setiap ruang stor sepenuhnya.
c) Sistem lokasi stok yang tetap
d) P’guna’n rak yg boleh diubah
e) Keteguhan rak
f) Peraturan am p’stor’n – dibahgi kpg seksyen , susunan abjad , jika tidak catat’n pada kad legar.
g) Kandungan sesuatu bekas mesti bahan yg sama
h) P’stor’n bahan berat dibawah
i) P’stor’n bahan dlm bekas standard – simpan dlm bekas asalnya.
j) P’stor’n bahan tercerai – simpan ikut bilangan
k) P’bahgi’n ruang stor – ikut seksyen , diberi nombor rujukan atau kod
l) Peraturan menindan brg – jgn terlalu tinggi
m) P’stor’n brg berhjarga dalam peti yg berkunci
n) P’stor’n di tempat lapang- brg yg tidak mudah rosak atau cacat.

6) Kawalan stok
a) Menggelak stok berlebihan
b) Senarai brg standard dlm satu catalog – no.kod, rupabentuk,unit dan harga.
c) Brg yg kerap digunakan
d) Pengeluaran drp senarai brg standard
e) butir dlm lejar
i) kuantiti stok maksima
ii) Angka menokok stok
iii) Kuantiti stok minima
f) Pengiraan kadar penggunaan bulanan
g) Angka pesanan barang baru
h) Asas pegangan stok oleh Stor Pusat

7. Penyenggaraan
a) Cara senggaraan dilakukan
i) Sengaraan mesin dan Peralatan
ii) Senggaraan peralatan tangan
iii) Senggaraan alat-alat pembekal kuasa
iv) Senggaraan bangunan
b) Jenis-jenis senggaraan
i) Senggaraan kawalan – sebelum ada kerosakan – berterusan
ii) Senggaraan pembetulan – selepas sesuatu kerosakan
iii) Senggaraan ramalan – ikut jangkaan kerosakan – guna alatan sensitive computer dan elektrik.
c) Langkah kawalan senggaraan
i) arahan kerja – mandur – ketua bhg senggaraan – k/tangan bahagian – rekod
ii) Jadual kerja – buat anggaran jum. Pekerja dan masa
iii) Kos senggaraan - kos pekerja + kos bahan ganti = rekod.
iv) Belanjawan – setahun sekali berdasarkan kos senggaraan spjg tahun .
v) Rekod alatan – no. siri , pembekal, kos beli dsn

TOPIK 3 – Keselamatan dalam bengkel
1. Peraturan dan etika
a) Peraturan umum – safety minded – pakaian , pelindung mata, tangan , hormati o/lain, pemilihan alatan , pengendalian alatan ,alatan pengapit , penggunaan alatan, kelajuan kerja., pengurusan meja dan keselamatan lantai.

2. Punca kemalangan dlm kerja mekanikal
a) Kecuaian pekerja – x guna alat pelindung, alatan salah
b) Keadaan peralatan – x periksa , tahu cara guna
c) Keadaan benda kerja & kawasan kerja – x patuh tanda amaran ,guna bahan elektrik dekat bahan mudah terbakar.

3. Kemalangan yg berlaku drp proses kerja mekanikal
a) Mengangkat bahan – guna alatan yg sesuai/kukuh spt kren,alat hela, forklift
b) M’guna peralatan tangan - -baik & selamat , betul gunanya
c) P’guna’n mesin – tahu cara p’guna’n – bahaya.

4. Langkah keselamtan mencegah kemalangan
a) x pegang bhg yg tajam
b) mesin ada suis k’selamat’n
c) mesin ada system pembumian
d) matikan suis kuasa
e) Laporkan kpd penyelia
f) Fius mestilah betul agar x beban tak lampau (overload)
g) mesin yg bahaya dipasang pelindung

5. Punca kebakaran – 3 unsur utama
a)kayu,kertas dan minyak
b) udara c) suhu
i) Percikan api kimpalan
ii) Ubat nyamuk
iii) Kebocoran gas
Ketua Formen
Ketua
Kebersihan
Ketua Alatan Ketua Projek
Ketua
Keselamatan
iv) Haba akibat geseran
v) Litar pintas
vi) Pemanasan setempat
vii) Pemasangan salah
viii) Kebocoran arus elektrik

Faktor punca kebakaran
a) Faktor s/jadi – bencana alam
b) Kemalangan – kelalaian,kecuaian
c) Sengaja dibakar – perbuatan manusia
Kelas kebakaran
a) Kebakaran yg merebak – olakan haba , pengaliran , bahangan dan terus menerus.
b) Cara memadam kebakaran –
i) Melaparkan – pindah bahan x terbakar
ii) Melemaskan – tutup muka bahan api
iii) Menyejukkan – guna air
iv) Memutuskan rantai tindakbalas- guna alat pemadam eg. CO2, BCF

Pencegahan Kemalangan
a) Langkah pencegahan – hapus gangguan , guna alat selamat , ada amaran keselamtan , latih pekerja , pakai pelindung.
b) Tindakan Pencegahan – Pendidikan dan latihan ,Penguatkuasaan , kejuruteraan( pelan ), kawalan keselamtan, penyelenggaraan , penyusunan (
jalan keluar x terhalang )
c) Pelindungan Kebakaran
i) Perlindungan pasif – laluan
kecemasan, ruang akses bomba dll
ii) Perlindungan aktif – system
kebombaan – kesan , beri amaran,
kawal, padam secara automatic
d) Rekod keselamatan dan kemalangan
i) Tujuan menyimpan rekod – m’bantu utk m’buat laporan tepat , panduan keberkesanan ,asas penilaian , k’mungkin’n kemalangan serupa, m’jelas amalan x selamat , sumber fakta
ii) Jenis rekos keselamatan – buku rekod
keselamatan , pemeriksaan keselamtan ,
mesyuarat j/kuasa & program k’selamat’n.

6. Persediaan peralatan sokongan
a) Peranti keselamatan ( p’alat’n utk p ‘lindung’n pekerja –seperti fius (pelindung arus lebih) , Pemutus litar (Automatik)
, Pemutus litar bocor ke bumi (ELCD) , Pemencil (m’asing’n litar & lindungi pengguna drp renjatan ), Pengubah
Pengasing (asingkan litar utama & sekunder ).
b) Peralatan Pencegahan Kebakaran
i) Perlindungan aktif – system yg dipasang secara tetap pada bangunan berfungsi secara automatic dan manual spt.
Alat pecah kaca, alat pengesan haba , alat pengesan asap ,system pemasangan sprinkler , system pemasangan pancur , system pili bomba , system salur Bantu mula , system gas
CO2 dan system pemasangan tetap buih.
ii) Perlindungan pasif – tangga terlindung , koridor, pintu rintangan api , ruang akses , lif bomba.

Topik 4 – Perolehan dan pengurusan mesin , peralatan dan bahan .
1. Prosedur Perolehan
A Perolehan
Langkah penerimaan –
a) Semak nota / bil serahan , invois
b) Semak & hitung kuantiti
c) pastikan bil,baranb sama seperti bil baru t/t
d) lapor jika brg rosak
e) Catat dlm baucer penerimaan
f) Rekod dlm kad kawalan stok/kad petak.
B. Pembelian
a. Pembelian Terus - <> rm200 000

2. Penyimpanan , kawalan stok dan inventori
A. Merekod penerimaan barang-barang – ikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.02/1991 – KEW 312,312A ( Daftar harta modalbrg
takluak >500) , KEW 313 ( Inventori- brg takluak <500 style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Topik 5 – Pendekatan P&P dalam KHSR
1. Pendekatan Konstruktivisme –
a) Definisi – kedudukan psikologi yg berpegang kpd sbrg
kebenaran yg kebanyakan terjadi dgn serta merta dan konkrit melalui pengamatan kepda fenomena alam.
b) Konsep – Pengetahuan yg dibina didalam diri pelajar hasil drp pengalaman pancaindera dengan alam bagi membnetuk makna dan kefahaman.
c) Corak pemikiran –
i) Kontruktivisme peribadi – memproses kognitif dan ingatan.
ii) Kontruktivisme sosial – kumpulan yg membina proses kognbitif dan ingatan.
e) Kontruktivisme dlm KHSR – P’libat’n murid secara aktif melalui pengalaman praktikal dan mencari penerangan mengenainya . Pelajar menggunakan pengalaman sedia
ada untuk mencipta pengalaman dan pengetahuan baru.
f) Ciri-ciri bilik darjah –
i. Guru beri peluang kpd murid guna idea mereka .
ii. ada konseptual agar murid jelas utk mencapai apa yg diajar.
iii. Strategi peng. yg mencabar pengetahuan sedia ada plj.
iv. beri peluang kpd murid guna idea baru
v. Menyediakan b. darjah yg menggalakan murid m’keluar’n idea.
g) Aplikasi Kontruktivisme – 5 fasa Needham

Bil Fasa Tujuan Kaedah
1. Orientasi Menimbulkan minat 1.amali 2. Peny.masalah 3. Tunjuk cara 4. Tayangan video 5. Keratan akhbar
2. Pencetus Idea Sedar idea dulu 1.amali 2. Perbincangan 3. Peta konsep 4. Laporan
3. Penstrukturan semula i. Penjelasan ii. Pendedahan iii. Pembinaan idea iv. Penilaian Mewujudkan kesedaran ttg idea alternative yg berbentuk sainstifik 1.Input guru 2. Perbincangan 3. Amali 4. Laporan 5. Kerja projek 6. eksperimen 7. tunjuk cara
4. Penggunaan idea Pengukuhan idea kpd situasi baru Penulisan sendiri kerja projek
5. Renungan kembali M dpt buat refleksi ttg idea asal mereka Penulisan kendiri Perbincangan Catatan

2. Pendekatan Kontekstual
a) Definisi – mampu membawa plj kpd matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan dan memberi makna dlm kehidupan seharian mereka.
b) Konsep – Mengabungkan isi kandungan dgn pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan melibatkan aktiviti hand-on dan mind-on.
i. berpusatkan kpd pelajar – guru sbgai fisilitator
ii. penerapan konsep CBE
iii. Tayangan video yg berkaitan topic
iv. Perbincangan sebelum & selepas setiap unit
v. pendekatan cooperative learning
vi. Melaksanakan aktiviti kerja amali di
makmal secara hand-on.
c) Kepentingan Pemb. Kontekstual
i. Murid – mengaitkan mp dgn pekerjaan ,
mengaitkan kandungan mp ngan pengalaman harian , boleh memindahkan kemahiran, boleh meneroka, boleh
menguasai perkara abstrak dan dpt belajar secara kerjasama.
ii. Guru – Pengajaran sbgai pengalaman yg
berjaya, dpt mengaitkan prinsip mp dgn dunia pekerjaan dan dpt menghubungkan pihak akademik dgn industri
iii. Industri – menerima pekerja yg berpotensi,
rakan kongsi.
d) Bentuk pembelajaran kontekstual :
E ( experiencing)-mengalami –m’hubungkait,
penemuan dan reka cipta R ( Relating ) – Menghubungkait pengalaman baru dgn pengalaman hidup.
A ( Applying ) – Mengaplikasi-pengalaman atau informasi boleh diguna utk situasi lain
C ( Cooperating ) – bekerjasama , beri maklum balas dan berkomunikasi
T ( Transfering ) – Memindahkan pengetahuan sedia ada dgn apa yg telah diketahui
e) Aplikasi pendekatan kontekstual dalam P&P contoh : Hari
Usahawan , Pembelajaran amali (menjahit, berkebun , bina
litar elektrik dsn )

3. Pembelajaran berteraskan Projek
a. Definisi – dijalankan dlm satu tempoh yg ditetapkan,tugasan secara amali , penilaian dibuat pada setiap tahap projek.
b. Konsep – Aktiviti dijalankan oleh individu atau kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Masa yang panjang
, peranan pelajar aktif
c. Prinsip – Kemahiran pemprosesan maklumat drp pemerhatian hingga sintesis. Proses pemb. Yg aktif antara
guru, sumber pemb., teknologi dsn. Guru sebagai pemudah cara , penekanan kpd kemahiran memproses maklumat.
d. 3 kompenan utama dalam PBP iaitu
i. Proses – pelaksanaan strategi , unsur inovasi ,kreatif , ikut masa yg ditetapkan.
ii. Hasil – Penggunaan produk, kualiti , laporan dan persembahan dapatan.
iii. Sahsiah – Sikap, kerjasama dan penglibatan kolaboratif.
e. Aplikasi PBP dalam P&P – Menjalankan kajian , menghasilkan kerja tangan , dan lawatan.
f. Pelaksanaan PBP – soalan , perancangan, jadual pelaksanaan , mengawas , mentaksir dan menilai

TOPIK 6 –
1. Definisi Pendekatan – Cara sesuatu mp diajar berdasarkan obj. Jangka penjang
2. Strategi – kaedah/teknik yg digunakan dalam satu-satu pengajaran . Antara strategi
a) Berpusatkan guru- syarahan/kuliah – murid mendengar sahaja.guru berperanan utama , satu hala, guru mengarah
dan mengawal , utamakan pencapaian obj., perkembangan intelek saja, menekankan ujian sumatif, murid mudah bosan,
pembelajran menekan ingatan dan hafalan, murid cepat rasa puas hati, sifat sosial kurang dipupuk, murid X kreatif
b) Berpusatkan murid- Guru dan murid main peranan , guru sebagai fisilitator, lebih banyak masa diperuntukkan,komunikasi dua hala, utamakan obj pemb. Murid, menekan aspek JERI, menekankan ujian formatif, murid lebih berminat, naluri ingin
tahu, sifat sosial dapat dikembangkan,murid lebih kreatif dan kritis.
c) Berpusatkan bahan – penggunaan bahan p&P spt slaid, carta, modul, pita rakaman dll
Kriteria memilih strategi :
a) Faktor kesedian dan gaya pembelajaran murid,
b) Strategi menggalakkan pemindahan pembelajaran.
c) Strategi mewujudkan motivasi.
d) Strategi mengekalkan ingatan.
e) Meningkatkan pengamatan dan penanggapan.
f) berdaya fikir
g) memupuk nilai dan sikap.

3. Strategi Pembelajaran Bestari , jenis-jenisnya :
a) Strategi direktif – berpusatkan guru dan secara tradisional.
murid menerima maklumat dan pengetahuan melalui penerangan
terhadap sesuatu konsep daripada guru melalui tunjukcara, bimbingan, latihan contoh demontrasi, kuliah dan latihtubi.
b) Strategi koperatif – murid bekerjasama, memberi maklum balas, berkomunikasi, berinteraksi secara berstruktur.
c) Strategi pemerhatian – mbuat pemerhatian terhadap perlakuan orang lain atau penerangan sesuatu kemahiran.
d) Strategi Metakognitif – murid melalui proses berfikir semasa proses pembelajaran.
e) Strategi Generatif – digalak menjana idea kreatif dan kritis utk menyelesaikan sesuatu masalah – murid bersifat intuitif dan celik
akal.
F) Strategi mediatif – murid berupaya mengaplikasikan pengetahuan
sedia ada utk menyelesaikan maslah, membuat keputusan dsn.
g) Strategi konteks luar – murid belajar melalui aktiviti berfokus spt seminar, bengkel.
h) Pengajaran berasaskan kajian masa depan- strategi saintifik bagi menambah keupayaan murid bagi menghasilkan generasi akan
datang yg bertanggungjawab, yakin dan berupaya.

4. Kaedah – Satu siri tindakan guru yg bersistematik serta berturutan bagi mencapai obj. Kaedah / teknik berpusatkan murid :
a) Simulasi – Main peranan dan lakonan – satu situasi yg menyerupai keadaan sebenar
b) Lawatan – menetapi pendekatan pembelajaran kontekstual .
c) Projek – melakukan kegiatan dalam situasi sebenar utk mendapat sesuatu hasil.
Kaedah dan teknik berpusatkan guru
a) Kaedah Syarahan /kuliah- tradisional, cara autokratik ,guru main peranan, komunikasi sehala , sesuai utk bilangan pelajar yg ramai.
b) Demonstrasi/tunjuk cara – guru / pakar menunjukkan sesuatu proses , perbuatan, cara di hadapan murid.
c) Bercerita – pilih cerita yg sesuai dgn murid , guru mewujud suasana yg selaras dgn cerita, ada ABM, beri peluang kpd murid sertai.

Topik 7 – Perancangan Untuk Pengajaran
1. Tujuan RP Tahunan / semester
a) sebagai panduan guru
b) Pencegahan pemesongan topik
c) Memastikan susunan topik teratur
d) Memudahkah guru pengganti
e) Penyelarasan utk ujian bulanan dan semester
f) Semakan topik lalu dan akan datang mudah.
Format : Semester , Minggu, Topk, Hasil Pembelajaran , Masa

2. Tujuan RP harian
a) Obj pengajaran tercapai
b) Isi cukup utk disampaikan masa tertentu
c) Strategi sesuai dgn kebolehan murid
d) Merancang alat bantu mengajar
e) merancang aktiviti P&P
f) menyakin guru semasa sesi P&P

Format : Butir-butir am ( tarikh, masa,topik,obj,PSA, sumber,KBSB,KMD) , set induksi, penyampaian (Langkah,isi pelajaran, Strategi,Penerpan nilai, KBSB, Penggunaan ABM), penutup(jenis, rumusan,aktiviti susulan, penilaian obj.).

Topik 8 – Pensediaan dan Penggunaan ABM/BBM
1. Definisi :
Atan Long – alat-alat yg menyokong penyampaian pembelajaran dinamakan alat bantu mengajar.

Kategori BBM
J.S.Farrant :
a) ABM yang asas ialah papan hitam, buku teks, buku kerja,
gambar, carta, papan flannel, peta, model dll.
b) ABM elektrik spt layar,jalur filem, slaid, wayang, tv, radiodll
W.F Connel :
a) ABM am spt papan hitam, buku bercetak
b) Alat pandang dengarspt objek, model, patung, gambar dll
c) Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram, modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia.
3 jenis BBM / ABM
a) Alatbantu mengajar yg asas spt papan hitam, buku teks
b) ABM bukan elektronik spt objek, buku, papanflanel, model
c) ABM elektronik spt filem, radio, TV, video dll

2. Bahan bantu maujud – bahan yg nyata, dapat dilihat dan dipegang. Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli.
3. Bahan separa maujud – bahan-bahan dan peralatan yg tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa
digunakan spt carta, model, gambar foto, kartun dll

Jenis BBM separa maujud :
a) bahan 2D
b) bahan 3D – bahan yg menyerupai bentuk asal yg dikecilkan.
c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi spt papan kapur, papan tulis dll
d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual spt papan flanel, papan kenyataan.
4) Abstrak – bahan yg tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran.

Bagaimana memilih BBM ?
a) Pilih drp bahan sedia ada
- sesuai tahap pencapaian pelajar
- sesuai dgn obj pengajaran
- Sesuai dgn kaedah pengajaran
- Sesuai atau tidak dgn strategi P&P
b) Olahan semula bahan-bahan sedia ada
- memperbaiki label pada poster @ grafik
- mengubahsuai aras rakaman audio
- menyunting teks,grafik atau rakaman
- melukis semula grafiknya.
c) Merekacipta bahan baru.
- Sesuai dgn obj P&P
- Sesuai dgn penerimaan murid
- Kos atau perbelanjaan
- Kepakaran atau kemahiran teknikal
d) Kepentingan bahan P&P – 75% Deria penglihatan, 13%
deria pendengaran, 4% Deria sentuh, 4% deria bau, 4% Deria rasa.
e) Kepentingan bagahn rujukan guru – dpt mengajar dgn tepat, merancanga persediaan mengajar, menyediakna alat
bantu dgn berkesan.
f) Kepentingan bahan pengajaran guru –
- mbantu myampaikan pelajaran dgn tepat
- merangsang minat murid
- memudahkan penyampaian guru
- menjimatkan masa pengajaran.
g) kepentingan bahan pembelajaran –
- murid dpt mhubungkait benda konkrit dgn fakta abstrak
- mbantu murid mkukuhkan daya ingatan
- mbantu murid mjalankan aktiviti pengayaan / pemulihan
- mbolehkan murid menjalankan kajian
- murid dpt menyelesaikan masalah sendiri

5) Kaedah penyimpanan BBM
a. Almari khas – barang 2D dan 3D
b. Fail ringkas – carta, poster dan g/rajah
c) Album plastik – gambar foto.
d) Kotak – bahan 3D
e) Gantungan – bahan 2D spt carta , g/rajah
Tujuan menggunakan BBM
a) satu asas yg kuat utk sesuatu konsep
b) daya penarik kpd pelajar
c) mhasilkan pembelajran yg konkrit
d) memberi pengalaman sebenar
e) membina pemikiran yg berterusan – filem
f) membantu pemahaman murid
g) menyediakan pengalaman yg tidak diperolehi melalui bahan lain
6) Kompenan H/ware dan s/ware dlm ICT
a) H/ware ( perkakasan ) – kompenan yg berbentuk fizikal spt pemproses, ingatan , pemacu , tetikus , papan kekunci dll
b) S/ware ( perisian ) – sesuatu program komputer
7) Intregrasi H/ware dan s/ware dlm P&P – menghasilkan sesuatu slaid bahan P&P berbantu komputer s/ada grafik, fotografi, video,animasi dll menggunakan perisian MS Office atau sumber laman web.

8) Peranan komputer dalam pendidikan
a) Tutor – pengajar , kom. Diprogramkan – kaedah terancang.
b) Tool – membantu pelajar dan guru menghasilkan sesuatu s/ada
pemprosesan kata, perkiraan, analisis produk dll.
c) Tutee – alat yg perlu diajar.

TOPIK 9 – Pengajaran Mikro
1) Definisi – Pengajaran sebenar yang berfokus kepada satu kompenan kemahiran mengajar untuk membina kemahiran
mengajar guru pelatih.
- masa 5 hingga 30 minit
- murid 4 hingga 10 orang
- skop isi pelajaran berfokus kpd kem. Mengajar
- ada pemerhatian, rakaman video.

2) Prinsip Pengajaran Mikro
a) Dijalankan dlm masa 10 – 15 minit
b) satu kemahiran yg ditentukan pensyarah.
c) rakaman dibuat utk dinilai
d) borang bimbingan digunakan utk menilai
e) rakan pelatih membuat pemerhatian dan menyemak brg bimbingan
f) Perbincangan dibuat antara pelatih dan pensyarah
g) Perrsedian utk mengajar semula dibuat berdasarkan komen.

3) Kemahiran Pengajaran Mikro
a) Kemahiran merangsang – merangsang minat murid terhadap pelajaran spt set induksi , teknik penyoalan, peneguhan , ABM,
Interaksi.
b) Kemahiran komunikasi / Interpersonal
- kem. Menerang – satu proses memberi kefahaman kpd orang lain.
Membolehkan murid memahami satu konsep, menghurai sesuatu proses, menaakul sebab dan meramal kemungkinan.
- kem peneguhan ( Lisan +ve,Gerak isyarat +ve,dampingan,
sentuhan, penggunaan jawapan murid) – mengubah t/laku murid atau menggalakkan t/laku yg diingini. Obj : menrik perhatian murid dlm pengajaran, menggalakkan murid mencuba, meningkatkan pencapaian akademik, dpt memperbaiki disiplin murid ,
mempertingkatkan keyakinan murid.
c) Kem. Penyampaian Pengajaran – Penggunaan ABM , guna papan tulis, penutupan ( kognitif – senarai isi-isi penting . Sosial – pujian dan galakkan )

Topik 10 ----- baca sendiri

Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP