info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Khamis, 29 September 2011

Soalan Assignment OUMH2203 alih Bahasa ke BM


ASSIGNMENT QUESTION
PENUGASAN SOALAN


PURPOSE
The purpose of this assignment is to enhance learners’ ability to organise information and write a good report.

TUJUAN
Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menguruskan maklumat dan menulis laporan yang baik.

QUESTION
You work in a hypermarket as a Store Manager. Some frozen lamb delivered by a supplier has a peculiar taste, and customers have complained about it. Write a report to the Branch Manager complaining about this matter.

SOALAN
Anda bekerja di sebuah pasar raya besar sebagai Pengurus Kedai. Beberapa kambing beku yang dihantar oleh pembekal mempunyai rasa yang aneh, dan pelanggan telah membuat aduan mengenainya. Menulis satu laporan kepada Pengurus Cawangan mengadu mengenai perkara ini.


Your report should have the following criteria:
Laporan anda harus mempunyai ciri-ciri berikut:

(a) INTRODUCTION
- Present the purpose of the report and describe proposals or actions that need to
be taken;

(a) PENGENALAN
- Present tujuan laporan dan menerangkan cadangan atau tindakan yang perlu
diambil;


(b) BODY
- Describe the present situation, identify possible problems (at least 4);
- In this section you can also describe the need for changes to be made, or
describe any costs and/or benefits that involved; and

(b) BADAN
- Terangkan keadaan yang ada sekarang, mengenalpasti masalah yang mungkin
(sekurang-kurangnya 4);
- Dalam seksyen ini, anda juga boleh menggambarkan keperluan untuk perubahan
yang dibuat, atau menggambarkan apa-apa kos dan / atau faedah yang terlibat;

(c) CONCLUSION
- Evaluate changes and provide recommendations.

(c) KESIMPULAN
- Menilai perubahan dan memberikan cadangan.

In writing your report, try to be as detailed as you could, by giving in-depth descriptions of the problems and recommendations.

Dalam menulis laporan anda, cuba terperinci seperti yang anda boleh, dengan memberi penerangan mendalam masalah dan cadangan.

[Total: 30 marks]

Read more...

Jumaat, 23 September 2011

Nota Padat HBML4303 Kurikulum dan Pengkaedahan Dalam Pengajaran BM

NOTA LENGKAP HBML4303 Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu OUM

Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP