info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Jumaat, 26 Ogos 2011

Salam Aidil Fitri
Read more...

Jumaat, 12 Ogos 2011

SOALAN ULANGLAJI HBML 4203 KESUSASTERAAN MELAYU

1.Apakah yang dimaksudkan dengan Kesusasteraan ?
Kesusasteraan bermaksud semua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan berguna kepada khalayak.

2. Apakah fungsi kesusasteraan?
Kesusasteraan memberi pengetahuan,menyemai nilai-nilai murni untuk diteladani ,memberi ketenangan dan merehatkan fikiran,dan memberi kepuasan setelah menikmati keindahan karya seni.

3. Mengapakah pengarang bersusah-payah menghasilkan karya?
Pengarang berkarya untuk mendapatkan keseronokan, menajamkan pemikirannya,berbakti kepada
masyarakat, dan menyara kehidupannya.

4. Apakah 5 aspek penting dalam ciri2 kesusasteraan?
Lima aspek penting dalam ciri2 kesusasteran adalah lisan,tulisan,kreatif,bukan kreatif dan estetika.(a) Bincangkan ciri-ciri penting pembentukan Kebudayaan Kebangsaan sebagaimana diputuskan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971

i. Kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kebudayaan peribumi dirantau ini
ii. Unsur kebudayaan lain yang sesuai wajar diterima menjadikan unsure kebudayaan kebangsaan
iii. Islam menjadi unsure yang penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

BUKTI
i. Bahasa Melayu menjadi lingua Franca di Asia Tenggara sebelum kedatangan penjajah Barat
ii. Bahasa Melayu diamalkan oleh ratusan juta umat manusia di Alam Melayu
iii. Dari segi geografi, Malaysia terletak di dalam kawasan budaya Melayu
iv. Dari segi sejarah, Malaysia merupakan sebahagian daripada keseluruhan rantau ini

(b) Jelaskan masalah yang menghalang pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan dan cadangkan langkah untuk mengatasinya.

Lima masalah utama yang dikenal pasti untuk memasukkan unsur tradisional di dalam kebudayaan kebangsaan ialah:
a. Mengetengahkan unsur budaya tradisional bukan sebagai kepunyaan satu golongan atau suku, tetapi sebagai kepunyaan bersama dengan meyakinkan bahawa unsur budaya adalah warisan zaman silam yang tidak dapat dipisahkan daripada sejarah Malaysia sekarang ini.

b. Meyakinkan bahawa unsur budaya tradisional adalah warisan budaya yang mempunyai tunjang yang dalam di bumi Malaysia.

Penyelesaian masalah pertama dan kedua di atas serta kejayaan memberi keyakinan kepada golongan termaklum bahawa kita telah memberi makna yang baru kepada unsur budaya tradisional itu. Tujuan kita berbuat demikian adalah untuk memupuk identiti kebangsaan.

c. Unsur budaya tradisional hendaklah dilihat dari kaca mata yang berlainan daripada yang asal.

Manakala masalah ketiga dapat diatasi apabila kita menyedari bahawa anggota masyarakat dapat disosialisasikan menerusi institusi masyarakat. Melaluinya, generasi muda di negara ini dapat menerima unsur budaya tradisional di dalam erti kata yang baru.

d. Unsur budaya tradisional yang dikemukakan hendaklah menimbulkan perasaan dan nilai yang tinggi, baik dari segi nilai sosial mahupun dari segi estetika

Masalah keempat pula dapat diatasi apabila kita menyedari hakikat bahawa penerimaan terhadap sesuatu di dalam budaya tidak timbul secara automatis. Hal ini perlu dikembalikan kepada institusi pendidikan kerana unsur tersebut perlu dipupuk dan dipelajari.

Hanya institusi sosial peringkat nasional tidak memadai untuk memupuk penerimaan terhadap sesuatu yang dikemukakan. Ini kerana sosialisasi di dalam masyarakat Malaysia berlaku juga menerusi institusi sosial yang lebih dekat seperti keluarga dan kaum kerabat, kampung dan jiran, agama masing-masing dan sebagainya. Oleh sebab itu, tanggapan baru terhadap unsur budaya tradisional di dalam hasil ciptaan kebangsaan juga hendaklah berdasarkan penyesuaian dengan ciri persambungan. Sekurang-kurangnya tidak timbul pertentangan dan pertelingkahan yang dasar.

e. Sikap purisme terhadap unsur budaya tradisional Bagi masalah kelima, ia dapat diatasi dengan menetapkan bahawa unsur budaya tradisional mestilah dalam bentuk seasli-aslinya, yakni tidak diubah dan tidak diolah. Kita harus sedar, mereka yang bersikap demikian lupa bahawa budaya tidak statik tetapi dinamis. Unsur di dalam budaya akan lenyap, terus hidup, atau berubah mengikut keadaan semasa, sekurang-kurangnya dari segi tanggapan terhadapnya.

Bertitik tolak dari penyataan di atas, jelaslah bahawa unsur budaya tradisional tidak dapat dielakkan daripada menjadi landasan kepada kebudayaan kebangsaan. Ini kerana unsur tersebut memberikan identiti kebangsaan berdasarkan kesejarahan. Secara praktik, fokus hendaklah diberi kepada unsur yang dapat menjadi asas kepada hasil ciptaan nasional, terutamanya di dalam kesenian, falsafah dan karya kreatif. Masalah yang dihadapi untuk merealisasikannya adalah mengemukakannya sebagai suatu tanggapan baru. Walau bagaimanapun, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan seluas-luasnya institusi sosial di dalam sosialisasi generasi muda kita sekarang ini.

Read more...

Rabu, 3 Ogos 2011

Salam Ramadhan


Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP