info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Rabu, 14 Mac 2012

Contoh Soalan SENI DALAM PENDIDIKAN (HBEF 1403)

BAHAGIAN A

SOALAN 1

Pengurusan yang cekap dalam sesuatu organisasi mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Nyatakan EMPAT (4) tugas dan tanggungjawab tersebut.
( 4 markah)
(Topik 10 m/s 12 dan 13)


SOALAN 2

Terdapat pelbagai kelebihan dalam melaksanakan pendekatan bertema kepada pelajar. Nyatakan EMPAT (4) kelebihan pendekatan bertema tersebut.
( 4 markah)
(Topik 9 m/s 4)


SOALAN 3

Nyatakan 2 prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik.
(4 markah)
(Topik 5 m/s 3)

SOALAN 4

Berikan dua (2) jenis motivasi
(4 markah)
(topik 8 m/s 9)


SOALAN 5

Senaraikan jenis-jenis peralatan untuk gimnastik berirama?
(4 markah)
(topik 6, m/s12)


SOALAN 6

Apakah yang dimaksudkan dengan penerokaan
(4 markah)
(m/s2 topik 7)

Senaraikan 4 cara meneroka

(m/s 3 topik 7)BAHAGIAN B

SOALAN 1

(a) Nyatakan DUA (2) tujuan perancangan pengajaran dan pembelajaran.

(Topik 10 m/s 13)
(4 markah )

(b) Penilaian pendekatan integrasi dibahagikan kepada dua kategori. Jelaskan.
( Topik 10 m/s 15)
( 6 markah)

(c) Penilaian memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain. Ia seringkali digunakan untuk membuat pemilihan bagi tujuan pengaliran, penganugerahan dan sebagainya. Huraikan contoh-contoh penilaian yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran.

( Topik 10 m/s 16 dan 17)
( 10 markah )

SOALAN 2

(a) Terdapat TIGA (3) jenis tema dalam pendekatan bertema. Senaraikan DUA (2) daripada tema tersebut dengan huraian yang sesuai.

(Topik 9 m/s 7)
(4 markah)
(b) Terdapat pelbagai aspek-aspek yang penting semasa pemilihan tema. Nyatakan TIGA (3) daripada aspek pemilihan tersebut dengan memberi huraian dan contoh yang sesuai.
(Topik 9 m/s 3)
(6 markah)

(c) Dengan memilih satu tema dibahagian (a), cadangkan satu contoh ringkasan satu mata pelajaran yang sesuai. Dalam rancangan mengajar tersebut,
(10 markah)
SOALAN 3

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan warna ton.
(4 markah)
(Topik 5 m/s 4)

(b) Nyatakan ENAM (6) contoh warna ton
(6 markah)
(Topik 5 m/s 14)

(c ) Dalam penyampaian konsep muzik dalam aktiviti muzik terdapat
nyanyian. Bagaimanakah teknik dan cara menyanyi dapat membantu p&p.Berikan contoh yang sesuai.
(10 markah)
(topik 5 m/s 14-16)


SOALAN 4

(a) Pengalaman diperolehi hasil daripada seni dalam pendidikkan akan memberi peluang kepada pelajar dan kanak-kanak untuk menyelesikan masalah.
Nyatakan EMPAT (4) kesan lain yang dapat dibuat oleh pelajar dan kanak-kanak melalui penglaman yang diperolehi dlam SDP.
(4 markah)
(TOPIK 7 M/S 5)

(b) Jelaskan 3 cara untuk memperoleh pengalaman dan contoh yang sesuai

(TOPIK 7 M/S 6)
(6 markah)


(c ) Aktiviti memperoleh pengalaman boleh melibatkan pelbagai cara dan bentuk antaranya ialah melalui pengalaman. Cadangkan satu bentuk permainan yang boleh dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan ia melibatkan 3 unsur SDP.

(TOPIK 7 M/S 6&7)
(10 markah)


SOALAN 5

Penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkat rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah(a) Nyatkan EMPAT (4) kelebihan penghubungkaitan
(4 markah)
(m/s 3)
(b) Huraikan 3 (tiga) tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran beserta contoh
(6 markah)
(m/s 4)

(c) Proses refleksi merangkumi 6 peringkat.Huraikan peringkat-peringkat proses refleksi tersebut beserta pengurusan grafik
(10 markah)
(m/s 13)Soalan 6 (Topik6)

(a) Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan lokomotor?
(4 markah) (m/s 4)

(b) Jelaskan 3 kemahiran persepsi motor?
( 6 markah) (m/s7)


(c) Anda telah diberi tugasan untuk melaksanakan aktiviti pada hari patriotik sekolah. Rancangan satu persembahan pergerakan kreatif yang bertemakan ‘Keranamu Malaysia’ dengan memasukkan unsur seni dalam pendidikan.
(10 markah) (m/s 15)

Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP