info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Ahad, 23 Oktober 2011

Isi kandungan PENGUCAPAN AWAM

Isi Kandungan (Elemenelemen yang perlu ada dalam penyediaan pengucapan awam) ...

Tujuan Pengucapan Awam
1. Memberitahu / Penerangan
2. Memujuk / Mempengaruhi
3. Mengacara
4. Forum Perbincangan
5. Syarahan Umum
6. Menghibur / Jenaka
Jenis-jenis Majlis
1. Ucapan Mempengaruhi Majlis
2. Ucapan Perasmian
3. Ucapan Tahniah
4. Ucapan Penghargaan
5. Ucapan Hari Jadi
6. Ucapan Perpisahan / Persaraan
7. Ucapan Ceramah (Agama / Politik / Sosial)
8. Ucapan Mengiringi Jenazah
Jenis-jenis Ucapan
1. Ucapan Spontan / Impromptu
2. Ucapan Nota Ringkas / Ekstemporaneous
3. Ucapan Manuskrip / Teks Ucapan
4. Ucapan Hafalan
Kaedah Pengucapan
1. Pemikiran
2. Tajuk
3. Objektif
4. Faedah
Penyediaan
1. Rujukan
2. Penyelidikan
3. Pemerhatian
4. Pengalaman
5. Kreatif
Penyampaian
1. Teks Ucapan
2. Nota Ringkas
3. Menghafal
4. Spontan
Format Pengucapan Awam (Kesesuaian Majlis)
• Pendahuluan
o Kata-kata Aluan (Pangkat / Gelaran)
o Ucapan Selamat
o Memperkenalkan Diri
o Menarik Perhatian
• Isi Kandungan
o Tujuan Ucapan
o Fakta / Angka / Ilustrasi
o Penjelasan Munasabah
• Cadangan
o Cadangan Munasabah
• Penutup
o Penggulungan Hujah
o Pujian Kepada Hadirin
o Ucapan Terima Kasih
Elemen Komunikasi
1. Pengucap / Speaker
2. Pendengar / Audience
3. Mesej / Subjek
4. Setting / Layout Bilik
5. Saluran (Lisan / Tidak Lisan)
6. Gangguan
7. Maklumbalas / Reaksi
Langkah Persediaan (Maklumat Peserta / Audience)
1. Bilangan Hadirin
2. Latarbelakang / Budaya
3. Taraf Pekerjaan
4. Taraf Pendidikan
5. Umur / Jantina
Penampilan Diri
1. Kelakuan Tangan / Gestures
2. Pergerakan Badan / Postures
3. Gimik Muka / Facial Expressions
4. Temuan Mata / Eye Contact
5. Penggunaan Ruang / Proximity
6. Suara Yang Jelas / Clarity
7. Kelancaran / Fluency
8. Pakaian / Attire
9. Barang Kemas & Kosmetik / Jewellery & Cosmetics
Kesilapan Yang Tidak Wajar
1. Tidak Releven Dengan Majlis
2. Terlalu Banyak Maklumat
3. Terlalu Teknikal
4. Kurang Persediaan
5. Tidak Bersemangat
6. Terlalu Lama / Panjang
7. Vokal / Visual Tidak Jelas
8. Kurang Hubungan Mata
9. Kelantangan Yang Melampau
10. Gugup
Kawalan Suara
1. Nada / Emosi
2. Kelantangan
3. Kejelasan / Vokal
4. Tempo
5. Pengulangan
Menarik Minat Hadirin
1. Timbulkan Kelucuan / Keanehan
2. Timbulkan Aura / Bahasa Badan
3. Cetusan Idea Baru
4. Unsur-unsur Suspen
5. Fakta / Realiti
Keberkesanan
• Pengucapan Berkesan
o Mesej Jelas
o Mesej Difahami
o Mesej Tepat & Betul
• Ciri-ciri Pengucap
o Tahu
o Mahir
o Yakin
o Kreadibiliti
o Bermotivasi
o Bersemangat
o Merancang
o Peka Kepada Reaksi
Kesan Kepada Pendengar
1. Memberi Tumpuan Kepada Ucapan
2. Timbul Rasa Empati
3. Boleh Menangkap Makna
4. Memerhati Pengucap Dengan Minat
5. Gaya Badan Dan Air Muka Menunjukkan Minat Mendengar
6. Tidak Kelihatan Gelisah / Jemu
7. Tidak Menyampuk
Apa Yang Pendengar Mahu / Harapkan
1. Dihormati
2. Dihargai
3. Didengari
4. Dipuji
5. Disanjung

Read more...

Sabtu, 22 Oktober 2011

Pengucapan Awam

PENGUCAPAN AWAM

Konsep dan Kaedah Asas Pengucapan Awam

Ianya merupakan komunikasi berteraskan adanya penyampai mesej dan ada pihak yang menerima mesej.

Jenis-jenis Komunikasi

• Komunikasi Interpersonal
• Komunikasi Intrapersonal
• Komunikasi Kumpulan Kecil/Kelompok
• Komunikasi Awam
• Komunikasi Massa

Definisi Ucapan

“ … idea, suara, pergerakan fizikal individu yang merangsang audien untuk mendengar serta yang boleh mempengaruhi pemikiran dan perasaan pendengar”
Wilson & Arnold

Ucapan melibatkan proses komunikasi yang disampaikan oleh individu secara oral kepada audien. Mesej ucapan boleh disampaikan secara terus /langsung kepada audien secara bersemuka atau melalui media tertentu (seperti radio, tv, internet, multimedia dan lain-lain.

Elemen Dalam Ucapan

• Pengucap
• Ucapan
• Audiens
• Situasi

Prinsip Utama

• Info gathering (Pengumpulan)
• Organizing (Penyusunan)
• Memorize (penghafalan)
• Language (Gaya Bahasa)
• Delivery (Penyampaian)

Tujuan Ucapan Dibuat

• Memberitahu (to inform)
• Menghibur (to entertain)
• Memujuk (to persuade)
• Majlis Khas (Special Occation)

Cara Ucapan Dibuat

• Inpromptu /Extemporaneus
• Dihafal
• Dibaca dari teks

Sifat-sifat positif pengucap

• Berpengetahuan (knowledgeable)
• Berkemahiran berucap (skillful)
• Berkeyakinan (confident)
• Berkeperibadian baik (integrity)
• Berperawakan baik (personality)
Penyampaian Ucapan

• Berdiri tegak (tegakkan diri dengan selesa)
• Bersedia (fokus dan berkeyakinan)
• Mulakan ucapan
• Pertembungan mata
• Rujuk nota sesekali
• Bercakap dengan audiens
• Kawal suara
• Gayakan bahasa badan
• Hindari tabiat buruk
• Sembunyikan kesilapan
• Gunakan APD dengan berkesan
• Beredar dengan menutup ucapan secara hormat
• Berjalan ke tempat duduk dengan sopan

Persiapan Perlu Sebelum Ucapan

• Kenalpasti tujuan ucapan (sama ada memberitahu,mumujuk atau majlis khas)
• Kenalpasti siapa audien anda
• Sediakan rangka ucapan
• Berlatih

Ciri Penyampaian Yang Berkesan

• Ketrampilan diri yang menarik
• Kebolehan mengingat
• Yakin dan tenang
• Ketepikan halangan
• Pandangan mata menyeluruh dan aktif bahasa badan
Kawalan Suara Semasa Ucapan

• Kelantangan suara (volume)
• Nada (pitch)
• Kelajuan (rate)
• Jeda (pauses)
• Sebutan (pronunciation)
• Ulangan (repetition)

5 Perkara Yang Menggagalkan Ucapan Pembukaan

• Lambat bermula
• Mulakan ucapan dengan mohon maaf
• Mulakan dengan perkara yang tidak bersangkutan dengan topik
• Bermula dengan nada yang sangat perlahan
• Kegagalan alat bantu

Suara dan Nada

• SUARA PENDE
P- Pleasant
E- Expressive
N- Natural
D- Dynamic
E- Easily Heard
• NADA PELANGI
Turun Naik Mengikut Situasi
• SEBUTAN
Jelas Fasih dan Lancar


Bahasa Badan

• Satu bentuk komunikasi yang bukan bahasa lisan (non- verbal communication)
• Mempunyai maksud tersendiri dan dinilai dari penampilan diri, pergerakan badan, cara berjalan, pertembungan mata, pergerakan tangan dan mimik muka

Unsur-Unsur Bahasa Badan

• Penampilan diri (appearance)
-imej diri yang positif
-imej luaran dinilai melalui rupa diri iaitu rambut sentiasa kemas dan disikat, gigi yang bersih dan mulut tidak berbau, hidung, alat solek dan bau wangian

Penampilan diri

• Cara berpakaian
-kemas,bersih, sesuai dengan keadaan dan bidang tugas
-pastikan tali leher, kolar baju,kasut dan zip seluar dalam keadaan baik
-tunjuk cara berpakaian mengikut peraturan dan terkini
• Pakai kasut yang sesuai
• Elakkan memakai barang kemas yang berlebihan
• Imej dalaman
• Sentiasa bersikap positif
• Mengamalkan nilai-nilai murni dalam semua bentuk pertuturan, perbuatan dan cara bertindak
• Berkebolehan
• Sentiasa bergaul dan berkomunikasi seperti ciri-ciri berikut:
• Mempunyai kualiti kepimpinan
• Mampu membuat perancangan
• Berkeyakinan berhujjah
• Sedia menyumbang ilmu pengetahuan dan ide-ide baru
• Sentiassa berinisiatif dan menghasilkan kerja terbaik
• Senang berkomunikasi

Cara Mendekati dan Meninggalkan Tempat Berucap

• Buat sedikit tugasan sebelum berucap
• Sedari bahawa perhatian audien sangat tinggi
• Pastikan tiada kesilapan dilakukan

Posissi Tubuh

• Posisi Berdiri- tegakdan berkeadaan sedia
• Posisi Berjalan- bergaya dan konfiden
• Posisi Duduk- selesa dan tertib

Gerakan Tangan

Gerakan tangan semasa berucap memainkan peranan yang penting dalam pengucapan awam. Pengucap yang baik sentiasa berhati-hati menggunakan teknik ini dan sentiasa peka kerana ianya sesuatu yang semulajadi.

Pertembungan mata

• Pengucap yang baik sentiasa focus dan melihat audiens
• Pandai membaca reaksi audiens
• Mata bertemu mata bila berucap


Mimik muka

• Sesuai dengan topik ceramah
• Sesuai dengan kandungan ceramah
• Sesuai dengan jalan cerita dalam ucapan

Prinsip Penggayaan Bahasa Badan

• Membantu pengucap dan tidak menonjol
• Beri penekanan maksud
• Bersahaja
• Tidak berecanggah
• Tepat masa

Penggunaan Alat Bantu

• Carta
• Overhead projector
• Slide projector
• Videotape dan Filem
• Peralatan Teknologi Tinggi (video conference dan lain-lain)

Penutup Ucapan

• Buat ringkasan kepada penutupan ucapan anda
• Tutup dengan Taklukan emosi dan dorongan kepada penonton
• Ringkasan yang berkesan bermakna objektif dan matlamat ucapan anda tercapai.Adakah Teknik Ucapan Dasar Berbeza Dengan Ucapan Biasa?

• Pada asasnya adalah sama iaitu:
- Penampilan Diri + Berkarisma
- Gaya bahasa + Body languang
- Kandungan:- relevan + bukti kukuh
- Cara Penyampaian:- menarik, memukau,mempengaruhi
- Suara jelas, lantang (di mana perlu)
- Rate – kelajuan ucapan(mengikut kesesuaian)
- Humor – selingan menghiburkan tetapi don’t overdo
- Gunakan kredibiliti
- Fahami hadirin
-
Etika Dalam Ucapan Dasar

• Kemukakan bukti kukuh dalam menguatkan hujah atau dasar
• Hujah mesti logik dan khusus
• Jujur
• Menggunakan seruan-seruan yang relevan dan mematuhi nilai-nilai murni berikut:
• tidak memburukkan orang lain /pihak lawan
• -tidak membangkitkan rasa marah dan benci
• tidak menggunakan istilah bahasa negatif spt zalim, kafir, sindiran dan kiasan.
• Jangan mendustai hadirin
• Jangan mengucapkan pendapat yang kita sendiri tidak setuju
• Jangan berlagak yang kita yakin sesuatu perkara itu tepat dan betul walhal kita sendiri tahu ianya tidak tepat dan tidak betul
• Jangan ambil mudah dalam sesuatu perkara
• Jangan salah tafsirkan maklumat, kesan-kesan dan akibat yang akan dialami
• Jangan menggunakan rayuan-rayuan emosi sedangkan audiens berupaya berfikir secara kritikal

Apakah Ucapan Berbahasa RETORIK?

• Bahasa yang melangkai batas akal fikiran
• Digunakan bagi menguatkan hujah
• Mudah diingan dan menyerap dalam minda
• Menunjukkan ungkapan keramat dan Tragis
• Contoh Bahasa Retorik
-..takkan Melayu Hilang di Dunia- Hang Tuah
-…mari bekerja bersama saya – YAB Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Badawi
-..Melayu Mudah Lupa -Tun Dr Mahadir
Teknik Soalan Retorik

• Tanyakan soalan semasa berucap
• Tidak semestinya dijawab, biarkan tergantung
• Khalayak akan berfikir berkenaan jawapannya
• Berkesan jika digunakan ditempat yang sesuai
• Contoh: “Anda bertanya apakah matlamat negara kita? Saya dapat menjawabnya dengan satu perkataan sahaja iaitu kemenangan. Kemenangan dengan apa sekalipun…tanpa kemenangan tidak akan ada survival”- Winston Churchill

Teknik Prinsip Tiga (Triad)

• Audien mudah tertarik kepada bunyi, rima, drama dan rentak ucapan
• .Kata-kata yang sama spt “saya berjuang, berjuang dan berjuang lagi bagi meyelamatkan maruah negara
• Kata-kata yang berlainan “saya datang, saya nampak, saya takluki” –Julies Caeser
• Tiga Frasa – “Government of the people, by the people, for the people” Abraham Lincoln
• Tiga Klausa – “ Kebenaran bukannya sesuatu yang hanya baik atau pun benar pada satu fasa ataupun sesuatu tempat sahaja, sebaliknya dia kekal dan tidak berubah-ubah”

Teknik Pengulangan

• Pengucap dapat menimbulkan kesan dan keindahan mesej misalnya Di semua tempat.. Di semua forum saya bertemu rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan.. rakyat berteriak dan mahukan perubahan..rakyat yang datang sebagai gelombang. -Susilo Bambang Yudhoyono

Teknik Berlawanan

• Kesan atau impak yang mendalam pada hadirin
• Perlu pintar dan berhati-hati menggunakan teknik ini
• Contoh “ I come to buyCeaser, not to praise him”- Julius Ceaser, Shakespeare
• Contoh II “ Saya tidak berjanji, apa yang saya sampaikan di atas bukan janji tetapi saya ,memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas-pilihan bagi menuju kehidupan yang lebih baik – Susilo Bambang Yudhoyono

Teknik Keterbalikan

• Contoh “Manusia perlu menamatkan perang atau perang akan menamatkan manusia. Kita tidak harus berunding kerana takut tetapi kita tidak harus takut untuk berunding”- John F Kennedy

Teknik Penamsilan

• Kias ibarat dan analogi (kaedah perbandingan)
• Ia menjelaskan sesuatu yang kabur
• Ia perlu logik dan boleh dijadikan bukti untuk mengesahkan kesimpulan
• Contoh:
• “sesebuah universiti bagi saya adalah gedung akal dan gudang ilmu, lautan yang menghimpunkan khazanah budi dan daya manusia, samudera yang berkilau dengan permata kata pendita kerana ia universiti…” Usman Awang 1996

Kiasan

• Gaya yang mempersilangkan kata-kata dalam ayat
• Contoh: “..tuan-tuan jangan bimbang. Hari ini dia zalimi kita esok orang akan menzalimi dia”

Pembetulan

• Bermakna membetulkan sesuatu yang seolah-olah silap tetapi sebenarnya disengajakan bagi menimbulkan kesan
• Contoh: ”Kalau kita tidak berjaga-jaga, jumlah rakyat akan melebihi 70 juta dalam masa yang agak singkat. Sebenarnya kalau kita tidak tidur”. Dr. Mahadir, Persidangan Agung UMNO

Julukan

• Elakkan dari menggunakan julukan kerana ia boleh menjatuhkan maruah orang lain
• Contoh: : “ekstrem, “kepala batu” “Petualang””penderhaka” dll
• Penyediaan ucapan majlis
• Ucapan Majlis Anugerah
-Ucapan ini dinamakan ucapan khusus
• Terdapat 2 jenis:
`1.Ucap jasa daripada pihak yang memberi anugerah
2.Ucapan balas dari penerima anugerah
• Ucap jasa daripada pihak yang memberi anugerah
• Ucapan perlu kreatif dan disampaikan dengan stail yang menarik
• Ucapan perlu mengandungi sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan keistimewaan tokoh
• Bidang-bidang yang biasa diadakan anygera ialah politik, ekonomi, perniagaan, sukan,budaya dan sastera.
• Mesti diselitkan perwatakan dan perkara menarik berkaitan tokoh
• Teks ucapan perlu spesifikmemuatkan pujian ke atas pencapaian, keistimewaaannya, bersifat personal, jujur dan memberi ilham dan ransangan kepada khalayak
• Kaedah mewawancara tokoh, keluarga dan rakan bagi mendapatkan petikan dan keistimewaan beliau
• Nyatakan mengapa calon dipilih
• Nyatakan anugerah yang diterima

Ucapan Balas Daripada Penerima Anugerah

• Rakamkan ucapan terima kasih
• Nyatakan rasa terharu dan penghargaan itu dengan ikhlas dan bahasa yang sesuai
• Nyatakan pandangan dan harapan tokoh berkaitan bidang yang diceburi dan organisasi yang memberi anugerah.
Ucapan Makluman

• Bersifat informatif
• Padat dengan fakta
• Penuh dengan maklumat dan penjelasan sesuatu hal
• Ucapan makluman menyentuh dsasar negara, negeri,sekolah, syarikat, jabatan dll.
• Biasanya disampaikan oleh ketua sesuatu jabatan misalnya Perdana Menteri, CEO,pengarah,pengetua.

Ucapan Perpisahan

• Disampaikan semasa seseorang hendak berpisah sama ada berpindah tempat kerja, berhenti kerja ataupun berakhirnya sesuatu projek seperti lawatan.
• Ada dua jenis ucapan:
1. Ucapan penganjur
2. Ucapan orang yang diraikan

Ucapan Penganjur

• Nyatakan terima kasih di atas jasa dan khidmat orang yang diraikan
• Imbas peristiwa menarik dan sikap mulia dengan memberi contoh yang sesuai
• Beritahu contoh pembaharuan dan kejayaan yang dicapai
• Akhir ucapan nyatakan betapa mereka yang ditinggalkan akan merasa kehilangan beliau
• Doakan semoga orang itu akan berjaya dalam hidup dan kerjayanyaUcapan Orang Yang Diraikan

• Berterima kasih kepada ahli jawatankuasa penganjur kerana menjayakan majlis
• Memuji-muji pekerja sokongan atas segala khidmat dan pertolongan
• Berterima kasih kepada pengurus atau ketua jabatan atas tunjuk ajardan nasihat
• Mohon maaf atas segala kesilapan
• Rangkaikan detik-detikpaling indah
• Mempelawa semua kakitangan atasan ataupun bawahan mengunjungi beliau bila ada masa lapang.


Read more...
APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP