info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Selasa, 18 Ogos 2009

Sekadar Buat Rujukan Bersama Soalan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

SET A

BAHAGIAN A

SOALAN 1
Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri.

SOALAN 2
Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik – logik?

SOALAN 3
Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar.

SOALAN 4
Nyatakan DUA (2) kategori gaya pengajaran bagi murid-murid sekolah rendah.

SOALAN 5
Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi.


BAHAGIAN B

SOALAN 1
(a) Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah.

(b) Berdasarkan jawapan di (a), huraikan SATU (1) daripada teknik tersebut.

SOALAN 2
Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual.

Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.SET B

BAHAGIAN A

1. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual.

2. Kenapakah teknik pengajaran penting?

3. Kenapakah fleksibiliti penting di dalam sukan?

4. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru.

5. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri.

6. Terangkan konsep kajian masa depan.

7. Apakah kegunaan imaginasi dan kreativiti di dalam kajian masa depan?

8. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir?

9. Apakah strategi metakognitif?

10. Huraikan SATU ciri guru reflektif.


BAHAGIAN B

1. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional.
(a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan.

(b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal?

(c) Sediakan SATU contoh rancangan kerja mingguan menurut format rancangan kerja mingguan.

2. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.
(a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung?

(b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda.

(c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan.

3. (a) Terangkan ide asas teori kecerdasan pelbagai.

(b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan.

(c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan.
Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini.

4. Sebelum pelajar kita dapat berdikari, mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul.
(a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar.

(b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar.

(c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda?

5. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar.

(b) Teori kecerdasan pelbagai adalah lebih berkesan daripada teori perkembangan kognitif Bloom. Bincang serta nyatakan samada anda bersetuju dengan kenyataan tersebut.

(c) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan. Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan.0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP