info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Khamis, 26 November 2009

Contoh Soalan HBAE1403 - PSV

BAHAGIAN A

ARAHAN
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

1. Terdapat berbagai-bagai jenis alat, media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan.
Nyatakan EMPAT faktor yang mempengaruhi kesan lorekan pensil dan garisan yang dihasilkan.

2. Gosokan adalah satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan dengan menggunakan bahan tertentu.
Apakah DUA manfaat yang diperolehi oleh pelajar dari kegiatan ini?

3. ‘Dalam aktiviti mewarna, penggunaan warna yang dicampur lebih dari satu warna akan menjadi lebih menarik jika dibandingkan dengan hanya penggunaan satu warna sahaja.’
Jelaskan kenyataan di atas.

4. Resis boleh didefinisikan sebagai satu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin.
Senaraikan EMPAT contoh teknik resis yang boleh dijalankan kepada murid-murid.

5. ‘Ia adalah satu hasil catan dengan mendetik, mengetuk atau menjentik bahagian bulu berus yang akan menghasilkan kesan a speckaled granite.’
Namakan aktiviti kegiatan menggambar tersebut serta jelaskan DUA kesan yang menentukan kesan warnanya pada permukaan.Bahagian B


ARAHAN
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

1. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Proses mencatan memerlukan pengkaryanya memahami jenis alat dan media yang digunakan serta kemahiran mewarna dengan betul bagi menghasilkan catan yang menarik.

(a) Nyatakan TIGA jenis teknik mewarna.
(b) Dengan menggunakan jadual, buat perbandingan di antara KETIGA-TIGA teknik mewarna yang dinyatakan di atas.

2. Arang merupakan media melukis tertua didunia yang digunakan pada abad ke-17 dan ke-18 pada dinding gua. Ia dihasilkan dari batang kayu yang dibakar.

(a) Apakah perbezaan antara kesan pensil dan arang?
(b) Huraikan kelebihan-kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan.

3. Cetakan merupakan satu proses ulangan imej dari satu permukaan yang disediakan ke atas satu permukaan lain.

(a) Berikan maksud Cetakan Duo.
(b) Huraikan cara bagaimana menghasilkan Cetakan Duo beserta contoh.

4. Di dalam kehidupan ini manusia menggunakan warna bagi mengekspreskan sesuatu tujuan.

(a) Nyatakan faktor-faktor bagaimana manusia menterjemahkan warna dalam kehidupan.
(b) Huraikan faktor-faktor di atas dengan besertakan contoh yang sesuai.

5. Dalam proses menganalisis sesuatu hasil kerja seni, guru memainkan peranan penting sebagai pembimbing kepada murid-murid dalam sesi apresiasi.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan apresiasi?
(b) Apakah konsep apresiasi.
(c) Huraikan LIMA BELAS perkara yang perlu diambil kira dalam proses tersebut.BAHAGIAN C

ARAHAN
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

Gambar 1


Gambar 2

Berdasarkan kedua-dua karya di atas;

(a) Buatkan perbandingan dari segi tema, teknik, alat, media dan bahan.
(b) Nilaikan prinsip rekaan yang terdiri daripada imbangan, penegasan dan harmoni yang terdapat dalam karya tersebut.

2. Dalam mempersembahkan sesuatu hasil karya seni, faktor-faktor seperti membuat penilaian, membuat kritikan, berkomunikasi, ekspresi diri, luahan perasaan, diskusi serta bersoal jawab seringkali dikaitkan.
Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Bincang LIMA unsur penilaian hasil kerja seni.

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP