info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Selasa, 23 Mac 2010

Contoh Soalan HBML2203 - BM

SOALAN HBML2203

BAHAGIAN A
ARAHAN
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN Markah
1. Namakan DUA gaya pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.
( 2 )
2. Kemahiran Berfikir terbahagi kepada dua jenis, iaitu Kritis dan Kreatif. Berikan DUA contoh Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif.
( 2 )
3. Membaca merupakan satu proses yang kompleks. Kemahiran ini melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan. Nyatakan jenis kemahiran membaca yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat.
( 2 )
4. Berikan DUA peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pendidikan.
( 2 )
5. Senaraikan DUA jenis pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.
( 2 )
6. Berdasarkan teori konstruktivisme, pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Berikan DUA konsep asas konstruktivisme.
( 2 )
7. Sekolah bestari ialah institusi yang direka semula daripada segi amalan pedagogi, pengajaran dan pembelajaran. Berikan DUA komponen teras pedagogi bestari.
( 2 )
8. Strategi mediatif ialah proses mengaplikasikan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, andaian, inferens dan hipotesis. Nyatakan DUA pendekatan yang boleh guru gunakan melalui strategi ini.
( 2 )
9. Pembelajaran terarah kendiri ialah pembelajaran yang mendidik murid menjadi pelajar yang berdikari. Matlamat utamanya adalah untuk membantu murid meningkatkan proses pembelajaran terarah kendiri. Nyatakan DUA cara bagaimana matlamat ini boleh dicapai.
( 2 )
10. Pembelajaran yang berkesan dapat dicapai melalui pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan strategi generatif, kontekstual dan mediatif. Berikan DUA contoh aktiviti P & P menggunakan strategi generatif.
( 2 )

BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

SOALAN
1.
(a) Berikan EMPAT teori pembelajaran yang dipelopori oleh tokoh-tokoh penting.

(b) Pilih TIGA teori di atas dan huraikan dengan ringkas setiap teori tersebut.
( 8 )
( 12 )
(Jumlah: 20)
2.
(a) Pembelajaran Masteri ialah pembelajaran yang membantu murid mencapai dan menguasai hasil pembelajaran melalui kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jelaskan bagaimana strategi pembelajaran masteri dilaksanakan di sekolah rendah.

(b) Huraikan peranan guru dalam pembelajaran masteri.
( 8 )
( 12 )
(Jumlah: 20)
3.
(a) Senaraikan LAPAN kecerdasan pelbagai yang anda pelajari.

(b) Berikan EMPAT contoh aktiviti bagaimana anda mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran untuk murid sekolah rendah.
( 12 )
( 8 )
(Jumlah: 20)

BAHAGIAN C
ARAHAN
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

SOALAN
1. Mengumpul maklumat merupakan suatu kemahiran dalam kemahiran belajar. Huraikan bagaimana guru melaksanakan aktiviti untuk membantu murid mengumpul maklumat melalui cara-cara yang berikut:
(a) merujuk
(b) membaca dengan menggunakan teknik KWLH
(c) menyoal
(d) mencatat, iaitu melakar dalam bentuk grafik

(Jumlah: 20)

2. Berdasarkan butiran di atas, bina satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap yang mengintegrasikan Kemahiran Generik dan Kecerdasan Pelbagai.

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP