info terkini

 

Sila Sign Buku Pelawat ini.

Pengikut

Rabu, 1 April 2009

Contoh soalan Pengenalan Pendidikan Seni Visual Sem Januari 2007

BAHAGIAN A

ARAHAN: - Terdapat LIMA (5) soalan dalam Bahagian A. Sila jawab SEMUA soalan.

SOALAN I
Huraikan proses yang berkaitan dengan menghasilkan gasing.
a) Proses membakal –
b) Proses simpal
[2 markah]
SOALAN 2
Nyatakan DUA (2) kepentingan kaedah pembelajaran Pendidikan Seni Visual secara lawatan atau kegiatan luar bilik darjah.
[2 markah)
SOALAN 3
Di dalam bahagian/6enutup pengajaran daq/pembelajaran Pendidikan Seni Visua terdapat kesimpulan kognatif dan kesimpulan sosial yang seharusnya dicapai oleh murid.
Nyatakan DUA (2) rumusan yang perlu dicapai dalam kesimpulan sosial.
[2 markah]
SOALAN 4
Menurut John A. Michael dalam bukunya “Art and Adolescense”, dua pendekatan apresiasi seni boleh berlaku mengikut pendekatan logik dan psikologi.
Nyatakan EMPAT (4) pendekatan secara logik.
[2markah]
SOALAN 5
Nyatakan EMPAT (4) aspek fizikal bilik darjah yang dapat membangkitkan suasana yang teraputik dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual?
[2markah]

BAHAGIAN B
ARAHAN:- Terdapat TIGA (3) soalan cialam bahagian B. Sila jawab DUA (2) soalan sahaja.

SOALAN I
Membentuk dan membuat binaan merupakan bidang ketiga di dalam Sukatan Pelajaran Seni Visual KBSR.
a) Nyatakan EMPAT (4) penentuan tema dan subjek di dalam menghasilkan aktiviti membentuk dan membuat binaan?
[5 markah]
b) Terangkan LIMA (5) ciri yang menentukan sesuatu kecemerlangan di dalam persembahan hash kerja dan aktiviti membentuk dan membuat binaan?
[5 markah]
[Jumlah:-IO markah]
SOALAN 2
Daun mengkuang merupakan bahan asas yang digunakan untuk menghashlkan anyaman tikar. Kerja-kerja memproses daun mengkuang dan seterusnya mengayam perlu dilakukan mengikut tertib atau urutan yang betul.
a) Terangkan LIMA (5) urutan proses bagaimana daun mengkuang dibuat sehingga siap untuk dianyam.
[5 markah]
b) Huraikan LIMA (5) urutan menganyarn daun mengkuang sehingga terhasilnya tikar.
[5 markah]
[Jumlah:-IO markah]
SOALAN 3
Nyata dan huraikan LIMA (5) kaedah pengajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.
[10 markah]

0 ulasan:

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI? Fotline.ws
leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

Cikgu Sha'ari

video klip pilihan minggu ni

aku seorang guru

Waktu Bumi

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008 | Distributed by Blogger Blog Templates

Back to TOP